Jazda drużynowa na czas (JDnC)

 1.CELE

  1. Wyłonienie najlepszych drużyn rywalizujących w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD Maraton w sezonie 2013.
  2. Popularyzacja kolarstwa szosowego wśród amatorów.
  3. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych przez które przebiegają trasy zawodów.
  4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji rowerowej.
  5. Dobra zabawa w miłym towarzystwie ;-)

2. NAZWA
Jazda drużynowa na czas (JDnC) - impreza w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD Maraton

3. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych „CYCLO PARTNER” w Istebnej

Kontakt:

Organizacja: + 48 607 117 424, e-mail: wiesiek@roadmaraton.pl

Zapisy: + 48 501 389 469, e-mail: cykl@roadmaraton.pl

Oficjalna strona internetowa: www.roadmaraton.pl

4. PROGRAM IMPREZY

Termin: 20 kwiecień 2013 roku (sobota)

Miejsce startu/biuro zawodów: Gmina Leśnica (rynek)

Biuro zawodów czynne od godz. 9:00 do godz. 11:00

Start pierwszej drużyny:  godz. 12:00

Kolejne drużyny w odstępach 2-minutowych.

Kolejność startu ustalona zostanie w drodze losowania po godz. 11:00.

Dekoracja i wręczenie nagród – do 1 godz. po ukończeniu rywalizacji na trasie (około godz. 15:00)

5. TRASA

Gmina Leśnica, okolice Góry św. Anny

Długość trasy: 47 km

Link do trasy

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo do startu w JDnC mają drużyny, które dokonały zgłoszenia swoich drużyn do rywalizacji drużynowej cyklu w sezonie 2013 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ROADmaraton.pl.

W JDnC nie biorą udziału zawodnicy indywidualni.

7. Sposób rozgrywania JDnC

a)      W JDnC startują zespoły w składach od 4 do 6 osób.

b)      Każda drużyna zgłoszona do cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton licząca maksymalnie 15 osobowy może do JDnC zgłosić od 1 do 3 zespołów np 5+5+5, 6+6, 5+6+4 itp.

c)      Do klasyfikacji generalnej liczą się punkty zdobyte przez najlepszy zespół.

d)      Na mecie liczy się czas trzeciego zawodnika danej drużyny.

e)      Pozostałe zespoły drużyny zajmując miejsca w klasyfikacji mogą zabierać miejsca i punkty innym zespołom pozostałych drużyn.

Przykładowo: drużyna A ma dwa zespoły A1 i A2, które zajmują w JDnC miejsca: pierwsze zespół A1, a drugie zespól A2. Następne miejsce zajął zespół drużyny B. Do punktacji RoadMaraton drużyna A zdobywa punkty za miejsce pierwsze, a drużyna B punktuje tylko za miejsce trzecie, ponieważ A2 była sklasyfikowana na drugim.

f)       Pomiar czasu – chipy – obsługiwane przez ROAD MARATON TIME

8. PUNKTACJA:

Zawodnicy startujący w danej drużynie w czasie JDnC nie zbierają punktów do klasyfikacji indywidualnej.

 

 

miejsce

punkty

1

500

2

400

3

350

4

300

5

275

6

250

7

230

8

220

9

210

10

200

11

195

12

190

13

185

14

180

15

175

16

170

17

165

18

160

19

155

20

150

 

 

9. NAGRODY

Drużynom za miejsca od 1 do 3 zostaną wręczone medale oraz BONY ufundowane przez sponsora tytularnego cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton o łącznej wartości 1000 zł.

miejsce 1 - 500 zł

miejsce 2 - 300 zł

miejsce 3 - 200 zł

10. Ruch drogowy
1. Wyścig będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym na całej trasie, a ruch na nich odbędzie się zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego.
2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do poruszania się zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego na całej maratonu. Uczestnik, który nie dostosuje się do przepisów może zostać ukarany przez Policję, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.
3. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.
4. Uczestnicy imprezy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

6. Warunkiem uczestnictwa jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.

11. Pozostałe informacje

JDnC rozegrana zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD Maraton w roku 2013.
Podczas jazdy zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.


Najbliższy etap

Sponsor tytularny

Sponsorzy

ACTIVLAB
Bikelab.pl
  
logo_epompa_na_www_1405

rowery_moser_640

Współpraca

turnusy_treningowe_640
 
Pro-Cycling
 
 
male_do_www_921
 blogrowerowy_800x560_801_01
tk4_1446

fizjo-sport_logo_228

logo_2000

Nasz cykl wspiera Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika, który w RoadMaratonowym sezonie 2013 zdobędzie największą ilość punktów w cyklu. Specjalny puchar z autografem znakomitego kolarza zostanie wręczony na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie, bo tylko w taki sposób można zdobyć dużą ich ilość. Dodatkowo dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych przeznaczył specjalne koszulki i inne gadżety z Fanklubu Sylwestra Szmyda.