ROAD MARATON w Gminie Leśnica - „ANNOGÓRSKI KLASYK”

rozgrywany w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

07.06.2014 (sobota) – maraton ze startu wspólnego

08.06.2014 (niedziela) – Jazda drużynowa na czas

CELE:
1. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej
2. Promowanie tras i regionów atrakcyjnych turystycznie i sportowo, w szczególności gminy Leśnica i okolic Góry św. Anny
3. Propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia i rekreacji

4. Wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn rywalizujących w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD Maraton w sezonie 2014.


TERMIN I MIEJSCE:

07.06.2014 (sobota) – maraton ze startu wspólnego

08.06.2014 (niedziela) – jazda drużynowa na czas

Biuro zawodów, start/meta: Leśnica, Plac Narutowicza (rynek)

PROGRAM:

07.06.2014 (sobota) – maraton ze startu wspólnego

9:00 – 12:00 – biuro zawodów

12:30 – odprawa techniczna

13:00 – start

17:00 – dekoracje

08.06.2014 (niedziela) – Jazda Drużynowa na Czas

10:00 – 12:00 – biuro zawodów

12:30 – odprawa techniczna

13:00 – start pierwszej drużyny

Kolejne drużyny startują w odstępach 2-minutowych.

Kolejność startu ustalona zostanie w drodze losowania po godz. 12:00.

Dekoracja i wręczenie nagród – do 1 godz. po ukończeniu rywalizacji na trasie

ORGANIZATOR:
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Nad Wodą 15
47-150 Leśnica
tel. +48 77 461 53 91
lokir@lesnica.pl

Konto do opłat startowych:
Bank Spółdzielczy w Leśnicy

Konto Nr: 19 8907 0008 2001 0000 0576 0001

Osoba do kontaktu: Małgorzata Polak, Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, tel. 77 461 53 91;
e-mail: lokir@lesnica.pl.

Na przelewie opłaty startowej koniecznie dopisek ROAD MARATON!

Kierownik zawodów: Wiesław Legierski; kom. + 48 607 117 424; e-mail: wiesiek@roadmaraton.pl ; oficjalna strona internetowa: www.roadmaraton.pl

PATRONAT HONOROWY

Burmistrz Leśnicy

WSPÓŁPRACA
Gmina Leśnica, Dobre Sklepy Rowerowe, OSP Wysoka, OSP Leśnica, Katarzyna Kozołup (Gminny Animator Sportu)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

MARATON:
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.roadmaraton.pl w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej 1 dzień przed imprezą. W dniu startu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
5. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportowej jazdy rowerem przed odbiorem numeru startowego.
7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
9. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.


JAZDA DRUŻYNOWA (JDNC):

Prawo do startu w JDNC w Leśnicy mają drużyny, które dokonały zgłoszenia swoich drużyn do rywalizacji drużynowej cyklu w sezonie 2014 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.roadmaraton.pl.

W JDNC w Leśnicy nie biorą udziału zawodnicy indywidualni.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje nowych zgłoszeń. Limit uczestników wynosi 200 osób. Potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie jest wpłata opłaty startowej.
2. Opłata startowa za maraton (07.06.2014) wynosi 40 zł brutto płatne w terminie do 05.06.2014 r.

3. Dane do wpłaty:

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, konto nr: 19 8907 0008 2001 0000 0576 0001
4. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO uczestnika, dla którego dokonano wpłaty oraz dopisek ROAD MARATON
5. Opłata startowa wniesiona po dniu 02.06.2014 nie gwarantuje pełnych świadczeń.
6. Organizator dopuszcza możliwości zwrotu wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora na adres e-mail: lokir@lesnica.pl w terminie do 02.06.2014 do godz. 15:00.
7. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

ŚWIADCZENIA:

- medal pamiątkowy

- koszulka t-shirt z nadrukiem

- trofea sportowe za zajęcia miejsca od 1 do 6  w każdej kategorii wiekowej

- numer startowy z chipem na kierownicę
- oznakowana trasa
- elektroniczny pomiar czasu
- opieka ratowników medycznych

- pakiet startowy
- bufety na trasie: woda, napoje, owoce, słodycze
- posiłek regeneracyjny na mecie (wydawany przy zwrocie chipa/numeru)
- ubezpieczenie NNW
- serwis techniczny
- galeria fotografii on-line

TRASA:

Trasa w formie pętli pokonywanej kilka razy przebiegać będzie w okolicach Góry św. Anny, planowo przez miejscowości: Leśnica (start i meta), Wysoka, Kadłubiec, Dolna, Czarnocin, Zalesie Śląskie, Lichynia.

Całkowity dystans maratonu będzie liczył ok. 100 km, jazdy drużynowej ok 45 km.

Projekt trasy zostanie podany w komunikacie na stronie internetowej www.roadmaraton.pl, a ostateczny jej przebieg podany zostanie niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii i decyzji na odprawie technicznej przed startem.


KATEGORIE:

Mężczyźni:

H: 16 – 23 lat (urodzeni 1991-1998)

A: 24 - 29 lat (urodzeni 1985-1990)

B: 30 – 39 lat (urodzeni 1975-1984)

C: 40 – 49 lat (urodzeni 1965-1974)

D: 50 – 59 lat (urodzeni 1955-1964)

E: 60 i więcej lat (urodzeni 1954 i starsi)

Kobiety:

K1: 16 – 35 lat (urodzone 1979 i młodsze)

K2: 36 lat i więcej (urodzone 1978 i starsze)

 

KLASYFIKACJE:
1. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest dla każdej kategorii wiekowej bez względu na ilość uczestników.

2. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają określony dla danej kategorii dystans.
3. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostaje drużyna, która łącznie zdobyła największą liczbę punktów.
4. Do klasyfikacji drużynowej liczona jest suma punktów 4 zawodników, zajmujących najwyższe miejsca w swoich kategoriach.

ORGANIZACJA MARATONU:
1. Maraton zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych. Projekt trasy dostępny na stronie internetowej www.roadmaraton.pl
2. Trasa będzie oznakowana i częściowo obstawiona na punktach kontrolnych przez sędziów i obsługę techniczną.
3. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
4. Na trasie maratonu będą znajdowały się bufety.
5. Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym.
6. Podczas zawodów lekarz maratonu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

ORGANIZACJA JDNC:

a) W JDnC startują zespoły w składach od 4 do 6 osób.

b) Każda drużyna zgłoszona do cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton licząca maksymalnie 15 osobowy skład może do JDNC zgłosić od 1 do 3 zespołów np. 5+5+5, 6+6, 5+6+4 itp.

c) Do klasyfikacji generalnej liczą się punkty zdobyte przez najlepszy zespół.

d) Na mecie liczy się czas trzeciego zawodnika w drużynie.

e) Pozostałe zespoły drużyny zajmując miejsca w klasyfikacji mogą zabierać miejsca i punkty innym zespołom pozostałych drużyn.

Przykładowo: drużyna A ma dwa zespoły A1 i A2, które zajmują w JDnC miejsca: pierwsze zespół A1, a drugie zespól A2. Następne miejsce zajął zespół drużyny B. Do punktacji RoadMaraton drużyna A zdobywa punkty za miejsce pierwsze, a drużyna B punktuje tylko za miejsce trzecie, ponieważ A2 była sklasyfikowana na drugim.

PUNKTACJA JDNC:

Zawodnicy startujący w danej drużynie w czasie JDnC nie zbierają punktów do klasyfikacji indywidualnej.

Sposób naliczania punktów (miejsce – punkty):

1 – 500, 2 – 400, 3 – 350, 4 – 300, 5 – 275, 6 – 250, 7 – 230, 8 – 220, 9 – 210, 10 - 200

11 – 195, 12 – 190, 13 – 185, 14 – 180, 15 – 175, 16 – 170, 17 – 165, 18 – 160, 19 – 155 20 – 150, poniżej 20 – 100.

NAGRODY:
Maraton:

Trofea sportowe/ puchary za miejsca od 1 do 3 we wszystkich kategoriach wiekowych.
Organizator rozdysponuje w zależności od zajętego miejsca na mecie nagrody w formie bonów do wymiany na akcesoria rowerowe w sieci sklepów Dobre Sklepy Rowerowe o łącznej wartości minimum 2640 zł (8 x 1 msc 150 zł = 1200 zł, 8 x 2 msc 100 zł = 800 zł, 8 x 3 msc 80 zł = 640 zł).

Podział nastąpi z góry wśród uczestników, którzy ukończyli maraton według zajętych miejsc w klasyfikacji na zasadach podanych w trakcie dekoracji. Warunkiem otrzymania nagrody przez zawodnika jest ukończenie imprezy i osobisty odbiór nagrody.
Realizacja Bonów następuje poprzez wykorzystanie usługi „Realizuj swój bon” na stronie http://www.dobresklepyrowerowe.pl i zgodnie z zasadami ustalonymi w jej Regulaminie.

Jazda drużynowa:

Drużynom zostaną wręczone trofea sportowe oraz BONY cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton o wartości minimum 600 zł.


KARY:
Organizator w porozumieniu z ekipą sędziowską może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja
Zawodnik może zostać ukarany za:
- łamanie zasad ruchu drogowego,
- nie używanie sztywnych kasków,
- nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą do 100 m za każdym bufetem regeneracyjnym),
- nieposzanowanie środowiska naturalnego,
- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
- nieprzestrzeganie zasad fair play,
- niesportowe zachowanie,
- pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

WYCOFANIE ZAWODNIKA:
Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania maratonu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie kierownika zawodów na tel. nr +48 607 117 424.
W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się zawodów zostaną podjęte działania ratownicze lub poszukiwawcze, wszystkie koszty ewentualnej akcji pokrywa dany zawodnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:
Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.
Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:
- kask sztywny
- zapasowa dętka + pompka
- dokument tożsamości
Wyposażenie zalecane:
- narzędzia do naprawy roweru
- telefon komórkowy
- licznik kilometrów/GPS

POMOC NA TRASIE:
1. Dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom na trasie wymaga zgody kierownika zawodów przed startem.
2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora.
3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.
4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.
5. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.
6. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.

PROTESTY:
1. Protesty do Sędziego Głównego należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.

3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.


OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

RUCH DROGOWY:

1. Maraton rowerowy będzie się odbywać z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny, przy ograniczonym ruchu drogowym.

2. Ruch uczestników maratonu na odcinku startowym ma charakter przejazdu honorowego w uporządkowanej kolumnie eskortowanej przez policję i organizatora. Obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania pojazdów pilotujących maraton.
3. Uczestnik, który nie dostosuje się do przepisów ruchu drogowego zostanie ukarany przez Policję mandatem, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.
4. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.
5. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
7. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy.


INFORMACJE DODATKOWE:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

4. Na trasie zawodów występują strome podjazdy, niebezpieczne zakręty i strome zjazdy.
5. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski

żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i innych “sił wyższych”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych powszechnie uznawanych za działanie "siły wyższej".

7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki regulaminu imprezy oraz regulaminu cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji maratonu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.

INFORMACJE O DOFINANSOWANIU

Maraton oraz Jazda drużynowa na czas organizowane są w ramach projektu pt. „Road Maraton w Gminie Leśnica” realizowanego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

Sponsorzy

ACTIVLAB
 
bliz_active_eyewear_1669
 
  
logo_epompa_na_www_1405
 

rowery_moser_640

Współpraca

logo_spac_120

logo-trzymajkolohd_2500turnusy_treningowe_640
 
Pro-Cycling
VitaminShop
 male_do_www_921
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!