REGULAMIN IX KOLARSKIEGO WYŚCIGU NA CZAS PARAMI

organizowanego w ramach cyklu imprez kolarstwa szosowego
Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON
rozgrywanym na  wyłączonym z ruchu drogowego odcinku zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego dotyczącymi wykorzystania dróg w sposób szczególny – art. 65, 65a-65i Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1451).


Nazwa cyklu: DOBRE SKLEPY ROWEROWE ROAD MARATON
Sponsor tytularny: Dobre Sklepy Rowerowe
Przyjaciel cyklu: Sylwester Szmyd
Patronat medialny: Wrocławska Gazeta Kolarska

I CEL:
Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród kolarzy amatorów poprzez organizację otwartych imprez kolarskich promujących regiony atrakcyjne sportowo i turystycznie.

II ORGANIZATOR:
Burmistrz Gminy Żmigród
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie
Sympatycy kolarstwa w Żmigrodzie
Osoba kontaktowa: Stanisław Chorążyczewski
Telefon 696-472-639
e-mail: stanchor@wp.pl  

III TERMIN I MIEJSCE:
28.09.2014 r. (NIEDZIELA) godz. 11.00, Żmigród OSiR – Ruda Żmigrodzka – Żmigród OSiR.

IV.    WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.    Prawo startu w imprezie mają kolarskie pary, które dokonają rejestracji pisemnej na stronie www.roadmaraton.pl . W uzasadnionym przypadku w dniu imprezy najpóźniej do godziny 10.00.
2.    Wpłacą wpisowe w wysokości 40 zł od uczestnika na konto ZPK Żmigród ul. Wrocławska 12  55-140 Żmigród Nr konta  92 2130 0004 2001 0325 2137 0001 z dopiskiem „kolarskie pary 2014” lub w uzasadnionym przypadku dokonają wpłaty w biurze zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.00 w dniu imprezy.
3.    Podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i wyrażą pisemną zgodę  na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4.    Przedstawią dokument tożsamości.

V. KATEGORIE WIEKOWE (PO PRZEDSTAWIENIU DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI):
Mężczyźni:
H: 16 → 23 (urodzeni 1991-1998)
A: 24 → 29 (urodzeni 1985-1990)
B: 30 → 39 (urodzeni 1975-1984)
C: 40 → 49 (urodzeni 1965-1974)
D: 50 → 59 (urodzeni 1955-1964)
E: 60 → (urodzeni 1954 i starsi)
Kobiety:
K1: 16 → 35 (urodzone 1979 i młodsze)
K2: 36 → (urodzone 1978 i starsze)
O zakwalifikowaniu do właściwej kategorii decyduje wiek młodszego zawodnika/zawodniczki.

VI. ROWERY I WYPOSAŻENIE:
1.    Rower zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i spełniający następujące warunki: dwa koła jednakowej średnicy minimum 26 cali. Kierownica i siodełko powyżej linii poziomej poprowadzonej przez najwyższy punkt opony przedniego i tylnego koła.
2.    Kierownice czasowe, lemondki, itp. mogą być stosowane wyłącznie w jeździe na czas. W uzasadnionych przypadkach organizator imprezy ma prawo zezwolić zawodnikowi na ich stosowanie (np. z powodów zdrowotnych).
3.    Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.
4.    Organizatorzy imprez mają prawo do weryfikacji stanu technicznego rowerów i wyposażenia.
5.    Uczestnik imprezy obowiązany jest do jazdy w zapiętym atestowanym kasku sztywnym na całej trasie.
6.    Naruszenie zasad regulaminu może powodować dyskwalifikację uczestnika.

VII.  DYSTANS i TRASA:
1.     Dystans kolarskich par czasówki – 19,5 km.
2.    Trasa wyścigu wyłączona z ruchu kołowego, poza zabezpieczeniem technicznym i medycznym imprezy.
3.    W uzasadnionych przypadkach – nie zagrażających bezpieczeństwu uczestnikom czasówki – służby porządkowe mogą zezwolić na wyjazd i dojazd mieszkańców do własnej posesji po części trasy wyścigu.

VIII. ORGANIZACJA STARTU:
1.    Podczas jazdy na czas – wszystkie pary z danej kategorii wiekowej jadą kolejno wg listy startowej. Odstępy czasowe co 1 minuta. Kolejność startu kategorii: K2, K1, H, E, D, C, B, A. Start w miejscu wyznaczonym przez organizatorów

IX. KLASYFIKACJA NA IMPREZIE:
1.    Klasyfikacja prowadzona jest dla kategorii określonych w pkt. V regulaminu.
2.    O kolejności zajętych miejsc decyduje czas przejazdu trasy uzyskany przez drugiego zawodnika (limit 15 sekund)

X. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA IMPREZIE:
1.    Puchary lub statuetki i dyplomy za minimum trzy pierwsze miejsca par (od 1 do 3) w każdej kategorii wiekowej.
2.    Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.
3.    Organizator imprezy może zwiększyć ilość i rodzaje wyróżnień w miarę własnych możliwości.  

XI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY:
Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do:
- przestrzegania regulaminu imprezy
- zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
- jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie
- samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy


XII.  ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
-  elektroniczny pomiar czasu
-  numery startowe dla wszystkich uczestników
-  zabezpieczenie trasy przez służby porządkowe
-  zabezpieczenie medyczne
-  miejsca parkingowe
-  ubezpieczenie od NNW podczas rozgrywanego wyścigu
-  gorące posiłki i napoje chłodzące dla wszystkich uczestników

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

Sponsorzy

ACTIVLAB
 
bliz_active_eyewear_1669
 
  
logo_epompa_na_www_1405
 

rowery_moser_640

Współpraca

logo_spac_120

logo-trzymajkolohd_2500turnusy_treningowe_640
 
Pro-Cycling
VitaminShop
 male_do_www_921
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!