REGULAMIN

VI Czasówka o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice

Memoriał Marka Łukasika

Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton 2015

19.07.2015 Sieroszewice

 

I. Cel imprezy

- popularyzacja kolarstwa amatorskiego

- rywalizacja o punkty do klasyfikacji cyklu DOBRE SKLEPY  ROWEROWE ROAD MARATON 2015

- promocja Gminy Sieroszewice

 

II. Organizatorzy wyścigu

Ostrowskie Towarzystwo Rowerzystów INTERKOL

Patronat Honorowy Wójt Gminy Sieroszewice – Pan Czesław Berkowski

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych CYCLO PARTNER

 

III. Sponsorzy

Wójt Gminy Sieroszewice

 

 

IV. Termin i miejsce zawodów

Zawody zostaną rozegrane 19 lipca 2015 na trasie:

Strzyżew – Westrza – Sieroszewice – Rososzyca - Strzyżew

Start i meta zlokalizowane w Strzyżewie

Baza zawodów w Szkole Podstawowej w Strzyżewie

Start pierwszych kategorii godz. 11:30    

Biuro zawodów czynne 8.00 – 10.00  

 

V. Charakterystyka wyścigu

Indywidualna jazda na czas – ROAD MARTON 2015

Trasa lekko pofałdowana, kręta, runda 17 km .

Wyścig odbywa się (na pętli ze skrętami w prawo) w ruchu otwartym z pełnym zabezpieczeniem wszystkich miejsc newralgicznych !

Kolejność startów co 1 minutę:

Kobiety

K1 15-35 lat  urodzone 1980  i  młodsze

K2 36 lat i starsze urodzone 1979  i starsze

 

Mężczyźni

M 15-18 lat    urodzeni 2000-1997

E  60 lat  i starsi   urodzeni 1955 i starsi

50-59 lat   urodzeni 1956 do 1965

40-49 lat   urodzeni 1966 do 1975

30-39 lat   urodzeni 1976 do 1985

19-29 lat           urodzeni 1986 do 1996

 

 

Dla wszystkich kat. i grup zawodniczych obowiązuje ten sam dystans.

Pomiar czasu elektroniczny.

 

VI. Zgłoszenia

- Koszt uczestnictwa wynosi: 40zł

Zgłaszanie udziału w zawodach i dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez organizatora powinno odbyć się do 2 dni przed imprezą tj. do 17.07.2015 (piątek).  W uzasadnionym przypadku wpłatę można uiścić w dniu imprezy najpóźniej do godziny 9.45 jednak nie gwarantujemy  wtedy pełnych świadczeń oraz ubezpieczenia.  

Liczy się data zaksięgowania na koncie organizatora.

 

-                   UWAGA  NIE  BĘDZIE  MOŻLIWOŚCI   ZAPISU  NA  MIEJSCU  W DNIU  ODBYWANIA  SIĘ  IMPREZY.

-                   PRAWO  STARTU  MAJĄ  TYLKO  OSOBY  ZAPISANE  PRZEZ STRONĘ  WWW.pomiaryczasu.pl

 

         Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: OTR INTERKOL ul. Wolności 2        63-400 Ostrów Wielkopolski nr. 45 8430 0009 0005 1565 0173 3000                z dopiskiem (tytułem):"CZASÓWKA SIEROSZEWICE” - imię i nazwisko

zawodnika, nr.telefonu.

 

VII. Warunki uczestnictwa

1. Prawo startu mają zawodnicy kwalifikujący się do wyżej wymienionych kategorii .

2. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków rowerowych sztywnych,

oraz do  podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich i wyrażenia  pisemnej zgody  na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Przedstawią dokument tożsamości.

5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.

 

 

VIII.  Organizator zapewnia:
-  elektroniczny pomiar czasu
-  numery startowe dla wszystkich uczestników
-  zabezpieczenie trasy przez służby porządkowe
-  zabezpieczenie medyczne
-  miejsca parkingowe
-  ubezpieczenie od NNW podczas rozgrywanego wyścigu
-  gorący posiłek i napoje chłodzące dla wszystkich uczestników

 

IX. Nagrody i wyróżnienia:
1.    Puchary lub statuetki i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.
2.    Organizator imprezy może zwiększyć ilość i rodzaje wyróżnień w miarę własnych możliwości.  

X.    Kary i protesty
       a.    Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
           • upomnienie,
           • kara czasowa,
           • dyskwalifikacja.
       b.    Uczestnik może zostać ukarany przez Organizatora za:
           • łamanie zasad ruchu drogowego;
           • nieużywanie sztywnego kasku bądź jazda w odpiętym kasku,
           • nieprzestrzeganie zasad fair play,
           • niesportowe zachowanie się uczestnika,
          

XI.    Postanowienia i informacje końcowe
     a.    Organizator  ubezpiecza uczestników od NNW podczas trwania zawodów.
       b.    Uczestnicy jazdy indywidualnej na czas muszą zachować szczególną ostrożność na całej trasie, zwłaszcza na skrzyżowaniach dróg, mając także na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gospodarstw, zabudowań, terenów leśnych itp.

       c.    Każdy uczestnik bierze udział w jeździe indywidualnej na czas na własną odpowiedzialność.
       d.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione przed, w trakcie trwania i po imprezie.
       e.    Uczestnik  podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje tym samym warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
       h.    Organizator z Sędzią Głównym mają wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian, jak i podejmowania decyzji w kwestiach nie objętych Regulaminem.

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

logo_kolor_dodatkowe_1311

Sponsor główny

activlab_sport_650runbike-logo_700

Sponsorzy

 
 rtr_875
 
  logo_569

Współpraca

logo_157

logo-trzymajkolohd_2500logo_spac_120
 
 
hghg_166
 
 
Pro-Cycling
 
VitaminShop
 
 male_do_www_921
 
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2015 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!