UWAGA!

Weź udział w Wyścigu Kolarskim Dolina Opatówki

28 czerwca 2015 r
 

NAGRODA SPECJALNA WYŚCIGU

ROWER SZOSOWY MERIDA SCULTURA 901

Wartość roweru to 3799 zł!

WARTO!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAGRODĘ GŁÓWNĄ OTRZYMA ZWYCIĘZCA QUIZU

1. W Quizie bierze udział 10 zawodników spośród wszystkich biorących udział w wyścigu, wyłonionych w drodze losowania.
2. Organizator oświadcza, że Quiz nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik
    zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Quizu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury).
    W skład Jury wchodzą 3 osoby.
4. Zwycięzcą Quizu zostanie jeden spośród dziesięciu zawodników, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
5. Quiz zostanie przeprowadzony po dekoracji zawodników
6. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy drogą osobistego odbioru bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Quizu.
7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody przyznanej w Konkursie na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody
    rzeczowe.

8. Pozostali uczestnicy Quizu otrzymają nagrody pocieszenia (mogą okazać się również bardzo atrakcyjne)

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

logo_kolor_dodatkowe_1311

Sponsor główny

activlab_sport_650runbike-logo_700

Sponsorzy

 
 rtr_875
 
  logo_569

Współpraca

logo_157

logo-trzymajkolohd_2500logo_spac_120
 
 
hghg_166
 
 
Pro-Cycling
 
VitaminShop
 
 male_do_www_921
 
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2015 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!