REGULAMIN

VII Czasówka o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice

Memoriał Marka Łukasika

Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton 2016

25.06.2016 Sieroszewice

 

I. Cel imprezy

- popularyzacja kolarstwa amatorskiego

- rywalizacja o punkty do klasyfikacji cyklu DOBRE SKLEPY ROWEROWE ROAD MARATON 2016

- promocja Gminy Sieroszewice

 

II. Organizatorzy wyścigu

Ostrowskie Towarzystwo Rowerzystów INTERKOL

Patronat Honorowy Wójt Gminy Sieroszewice – Pan Czesław Berkowski

 

III. Sponsorzy

Wójt Gminy Sieroszewice

 

 

IV. Termin i miejsce zawodów

Zawody zostaną rozegrane 25 czerwca  2016 na trasie:

Strzyżew – Westrza – Sieroszewice – Rososzyca - Strzyżew

Start i meta zlokalizowane w Strzyżewie

Baza zawodów w Szkole Podstawowej w Strzyżewie

Start pierwszych kategorii godz. 11:30    

Biuro zawodów czynne 8.30 – 10.00  

 

V. Charakterystyka wyścigu

Indywidualna jazda na czas – ROAD MARTON 2016

Trasa lekko pofałdowana, kręta, runda 17 km .

Wyścig odbywa się (na pętli ze skrętami w prawo) w ruchu otwartym z pełnym zabezpieczeniem wszystkich miejsc newralgicznych !

Kolejność startów co 1 minutę:

 

Kobiety

K1: 15 -29        (urodzone 1987-1997)

K2: 30 -39        (urodzone 1977-1986)

K3: 40 - 49        (urodzone 1967-1976)

K4: 50 -       urodzone 1966 i starsze

 

 

Mężczyźni

M 15-18 lat    urodzeni 2001-1998

E  60 lat  i starsi   urodzeni 1956 i starsi

50-59 lat   urodzeni 1957 do 1966

40-49 lat   urodzeni 1967 do 1976

30-39 lat   urodzeni 1977 do 1986

19-29 lat           urodzeni 1987 do 1997

 

Dla wszystkich kategorii i grup zawodniczych obowiązuje ten sam dystans.

Pomiar czasu elektroniczny.

 

VI. Zgłoszenia

- Koszt uczestnictwa wynosi: 40zł

Zgłaszanie udziału w zawodach i dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez organizatora powinno odbyć się do 2 dni przed imprezą tj. do 23.06.2016 (czwartek).  W uzasadnionym przypadku wpłatę można uiścić w dniu imprezy najpóźniej do godziny 9.45 jednak nie gwarantujemy  wtedy pełnych świadczeń oraz ubezpieczenia.  

Liczy się data zaksięgowania na koncie organizatora.

 

-                   UWAGA  NIE  BĘDZIE  MOŻLIWOŚCI   ZAPISU  NA  MIEJSCU  W DNIU  ODBYWANIA  SIĘ  IMPREZY.

-                   PRAWO  STARTU  MAJĄ  TYLKO  OSOBY  ZAPISANE  PRZEZ STRONĘ  WWW.pomiaryczasu.pl

 

         Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: OTR INTERKOL ul. Wolności 2        63-400 Ostrów Wielkopolski nr. 45 8430 0009 0005 1565 0173 3000                z dopiskiem (tytułem):"CZASÓWKA SIEROSZEWICE” - imię i nazwisko

zawodnika, nr.telefonu.

 

VII. Warunki uczestnictwa

1. Prawo startu mają zawodnicy kwalifikujący się do wyżej wymienionych kategorii .

2. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków rowerowych sztywnych,

oraz do  podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich i wyrażenia  pisemnej zgody  na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Przedstawią dokument tożsamości.

5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.

 

 

VIII.  Organizator zapewnia:
-  elektroniczny pomiar czasu
-  numery startowe dla wszystkich uczestników
-  zabezpieczenie trasy przez służby porządkowe
-  zabezpieczenie medyczne
-  miejsca parkingowe
-  ubezpieczenie od NNW podczas rozgrywanego wyścigu
-  gorący posiłek i napoje chłodzące dla wszystkich uczestników

 

IX. Nagrody i wyróżnienia:
1.    Puchary lub statuetki i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.
2.    Organizator imprezy może zwiększyć ilość i rodzaje wyróżnień w miarę własnych możliwości.  

X.    Kary i protesty
       a.    Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
           • upomnienie,
           • kara czasowa,
           • dyskwalifikacja.
       b.    Uczestnik może zostać ukarany przez Organizatora za:
           • łamanie zasad ruchu drogowego;
           • nieużywanie sztywnego kasku bądź jazda w odpiętym kasku,
           • nieprzestrzeganie zasad fair play,
           • niesportowe zachowanie się uczestnika,
          
XI.    Postanowienia i informacje końcowe
     a.    Organizator  ubezpiecza uczestników od NNW podczas trwania zawodów.
       b.    Uczestnicy jazdy indywidualnej na czas muszą zachować szczególną ostrożność na całej trasie, zwłaszcza na skrzyżowaniach dróg, mając także na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gospodarstw, zabudowań, terenów leśnych itp.

       c.    Każdy uczestnik bierze udział w jeździe indywidualnej na czas na własną odpowiedzialność.
       d.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione przed, w trakcie trwania i po imprezie.
       e.    Uczestnik  podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje tym samym warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
       h.    Organizator z Sędzią Głównym mają wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian, jak i podejmowania decyzji w kwestiach nie objętych Regulaminem.

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

logo_kolor_dodatkowe_1311

Sponsor główny

activlab_sport_650runbike-logo_700

Sponsorzy

 
  logo_569
 
rtr_875
 
 

Współpraca

logo_157

logo-trzymajkolohd_2500logo_spac_120
 
 
hghg_166
 
 
Pro-Cycling
 
VitaminShop
 
 logowzr1_1169
 
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

 

sylwek2_-_kopia_524


Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!