1. Prawo startu w cyklu mają osoby powyżej 15 roku życia, bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność klubową, posiadane licencje itp., które dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pli zastosują się do regulaminu rozgrywanej imprezy. W uzasadnionym przypadku zapisy w dniu imprezy od 8:00 do 10:00 w biurze zapisów.

  2. Wpłacą wpisowe w wysokości 40 zł od każdego startującego zawodnika na konto ZPK Żmigród ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród Nr konta 30 9598 0007 0019 5953 2000 0004z dopiskiem „kolarskie pary 2017” lub w uzasadnionym przypadku dokonają wpłaty w biurze zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.00 w dniu imprezy.

  3. Podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i wyrażą pisemną zgodę  na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  4. Przy weryfikacji w biurze zawodów przedstawią dokumenty tożsamości zgłaszanej pary oraz przestawia dowód wpłaty wpisowego.

  5. W celu otrzymania faktury, fakt ten należy zgłosić przed wydrukowaniem paragonu.

  6. Zgłoszona do wyścigu para otrzyma kolejny po sobie nr np. 3-4, 21-23, 89-90 itp.

  7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

dsr_2017_logos-bia322e_800

Sponsor główny

activlab_sport_650runbike-logo_700

Sponsorzy

 
  logo_569
 
 
 
 

Współpraca

logo_157

logo-trzymajkolohd_2500logo_spac_120
 
 
hghg_166
 
 
Pro-Cycling
 
VitaminShop
 
 
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

 

sylwek2_-_kopia_524


Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!