ZGŁOSZENIA I STARTOWE

DANE DO PRZELEWU

PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA, numer rachunku bankowego: 29 2030 0045 1110 0000 0236 5510 Bank BGŻ BNP PAIRBAS. S.A.
Tytuł wpłaty: nazwa imprezy, imię i nazwisko oraz miejscowość zawodnika, team/ klub/, przy niepelnym cyklu startowym - oznaczenie deklarowanego startu/ np. etap II i IV/

OPŁATY

Opłata za pełny cykl startowy / 4 etapy/ - wynosi 220 zł
Opłata za niepełny cykl startowy:
I etap – 60 zł; IV etap – 60 zł
II etap - 60 zł; III etap – 60 zł

Zawodnicy z kategorii M70 opłata wynosi 30zł. Zawodnicy kategorii M80 zwolnieni z opłaty startowej.

Teamy/klub/, które zgłoszą drużynę składającą się z minimum 4 a maksimum 8 zawodników, otrzymają rabat 20% wartości startowego.

Teamy/ klub/ mogą zgłosić dowolną liczbę drużyn.
Po dokonaniu wszystkich formalności związanych z rejestracją on-line należy przesłać przelewem bankowym całą kwotę wpisowego na konto bankowe organizatora zgodnie z podanym powyżej cennikiem. Wpisowe należy wpłacać wyłącznie na konto organizatora.
Wpłatę startowego będzie można dokonać w Biurze zawodów.
W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu, organizator nie zwraca opłaty startowej.

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com