Drużyny do 13.04.2018

Drużyny do 13.04.2018

15.03.2018

Przypominamy, że w tym sezonie zgłoszenia drużyn biorących udział w klasyfikacji generalnej cyklu na cały rok należy dokonać na 1 dzień przed pierwszą imprezą w cyklu (Orzesze), a zatem do 13 kwietnia 2018 roku.

A potem pozostaje już tylko walka na trasach wyścigów ;-)

Więcej informacji w zasadach §14. Klasyfikacja drużynowa

1. Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest na wszystkich imprezach w cyklu w danym roku.
2. Jedna drużyna liczy od 4 do 9 osób.
3. Dopuszcza się zgłaszanie kilku drużyn reprezentujących ten sam klub, stowarzyszenie.
4. Drużyny zgłasza się tylko przez e-maila przez kapitana drużyny na adres druzyny@roadmaraton.pl
5. Zgłoszone drużyny mają prawo do niższej opłaty startowej, o czym decyduje organizator danej imprezy, pod warunkiem spełnienia warunków regulaminowych danej imprezy.
6. W trakcie sezonu można uzupełniać skład drużyny do 9 osób.
Nie ma możliwości zmiany (przesunięcia) zawodnika pomiędzy drużynami w sezonie.
7. O kolejności w danym roku decyduje suma punktów z wszystkich imprez. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje rezultat w ostatniej w sezonie Jeździe Drużynowej na Czas.
8. Termin ostateczny zgłaszania nowych drużyn to dzień przed pierwszą imprezą w cyklu w 2018.
Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com