ZAPISY I OPŁATY

ZAPISY

 http://www.pomiaryczasu.pl/registration/parczew___lubelska_vuelta2/

 

RACHUNEK BANKOWY DO WPŁAT STARTOWEGO


PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA,
numer rachunku bankowego: 29 2030 0045 1110 0000 0236 5510 Bank BGŻ BNP PAIRBAS. S.A.

Tytuł wpłaty: nazwa imprezy, imię i nazwisko oraz miejscowość zawodnika, team/ klub/

OPŁATY

I. Opłata za pełny cykl startowy / 4 etapy/ - wynosi 220 zł w terminie do 26.04.2019

Opłata za niepełny cykl startowy w terminie do 26.04.2019

I etap – 60 zł; IV etap – 60 zł

II etap - 60 zł; III etap – 60 zł
Zawodnicy z kategorii H/M70 opłata wynosi 30zł.
Zawodnicy kategorii G/M80 zwolnieni z opłaty startowej.
Teamy/klub/, które zgłoszą drużynę składającą się z minimum 4 a maksimum 8 zawodników, otrzymają rabat 20% wartości startowego – tj.180zł w terminie do 26.04.2019 pod warunkiem startu w pełnym cyklu zawodów oraz startu w jednakowych strojach klubowych

II. Opłata za pełny cykl startowy / 4 etapy/ - wynosi 220zł+ 80zł /opłata manipulacyjna/= 300 zł po dacie 26.04.2019 oraz w dniu zawodów.

Opłata za niepełny cykl startowy po dacie 26.04.2019 oraz w dniu zawodów
I etap – 60+20/opłata manipulacyjna/=80 zł;

II etap - 60+40/opłata manipulacyjna/=100 zł;

III etap – 60+40/opłata manipulacyjna/=100 zł

IV etap – 60+20/opłata manipulacyjna/=80 zł


Teamy/klub/, które zgłoszą drużynę składającą się z minimum 4 a maksimum 8 zawodników, otrzymają rabat 20% wartości startowego–tj.220+40/opłata manipulacyjna/zł-20%=210zł po dacie 26.04.2019 oraz w dniu zawodów pod warunkiem startu w pełnym cyklu zawodów oraz startu w jednakowych strojach klubowych
Zawodnicy z kategorii M70 ponoszą pełna opłatę startową.
Zawodnicy kategorii M80 ponoszą pełną opłatę startową.
Teamy/ klub/ mogą zgłosić dowolną liczbę drużyn.
Po dokonaniu wszystkich formalności związanych z rejestracją on-line należy przesłać przelewem bankowym całą kwotę wpisowego na konto bankowe organizatora zgodnie z podanym powyżej cennikiem. Wpisowe należy wpłacać wyłącznie na konto organizatora.
Wpłatę startowego będzie można dokonać w Biurze zawodów.
W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu, organizator nie zwraca opłaty startowej.

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com