Regulamin

KRYTERIUM KOLARSKIE O PUCHAR  BURMISTRZA PSZCZYNY  ORAZ  STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO W RAMACH  XII MEMORIAŁU  KAZIMIERZA GAZDY UL. 3-MAJA PSZCZYNA, 14 LIPCA 2019 r.

I CEL WYŚCIGU

- promocja miasta Pszczyna oraz Powiatu Pszczyńskiego

- popularyzacja kolarstwa szosowego

- popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom w tym środowisku

 

II TERMIN I MIEJSCE:

Zbiórka do wyścigu w dniu 14.07.2019 r. w godz. od 08.30 do 10.00 w Pszczynie przy ul. 3-go Maja

Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej ulicami: start i meta ul. 3-go Maja, następnie Tadeusza Kościuszki,Bogedaina, Kopernika ,Dworcowa, 3-go Maja (runda 1500 m)

Start pierwszej kategorii o godzinie 10.30 a przewidywany czas zakończenia zawodów godz.18:30. Odprawa techniczna o godz. 10:00 w okolicach linii startu – mety.

 

III ORGANIZATORZY:

MORIS Pszczyna, Urząd Miejski w Pszczynie, LK UKS Pszczyna, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Posir Pszczyna oraz Michał Gazda AUTO-GAZDA GROUP oraz Roadmaraton

 

IV UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW:

Prawo startu w wyścigu kolarskim mają zawodnicy i zawodniczki licencjonowani oraz amatorzy bez licencji startujący w kategoriach wg poniższego harmonogramu. W kategoriach licencjonowanych  możliwe jest łączenie poszczególnych kategori wiekowych,w zależności od frekwencji co może wiązać się z przesunięciami czasowymi startów poszczególnych kategorii. W godz od 16.00 do 18.30 rozegrane zostaną zawody szkolne oraz rajd rowerowy - impreza poza przepisami PZKol.

 

Start

L. rund

Uwagi

Masters i amator bez licencji (dwie kategorie: do 45 lat włącznie i osobno  powyżej 45 lat)

10:30:00

10

wyścig szosowy

elita, orlik

11:10:00

20

kryterium, co drugie 5-3-2-1, ostatnie podwójnie

junior

11:50:00

16

kryterium, co drugie 5-3-2-1, ostatnie podwójnie

elita kobiet i juniorka

12:40:00

16

kryterium, co drugie 5-3-2-1, ostatnie podwójnie

junior młodszy

13:30:00

12

kryterium, każde 5-3-2-1, ostatnie podwójnie

juniorka młodsza

14:05:00

10

kryterium, każde 5-3-2-1, ostatnie podwójnie

młodzik

14:40:00

10

kryterium, każde 5-3-2-1, ostatnie podwójnie

młodziczka

15:15:00

6

kryterium, każde 5-3-2-1, ostatnie podwójnie

żak

15:35:00

4

kryterium, każde 5-3-2-1, ostatnie podwójnie

żakini

15:55:00

4

kryterium, każde 5-3-2-1, ostatnie podwójnie

V ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zawodników licencjonowanych do dnia 12.07.2019 pod adresem  rafal.makowski@gmail.com oraz przed rozpoczęciem wyścigu w biurze zawodów kontakt z organizatorem: tel. kom. 606124362

VI NAGRODY

W każdym wyścigu przewiduje się nagrody od 1-go do 3-go miejsca. W kategoriach łączonych nagrody wspólne które przedstawione zostaną przed startem. Puchary za pierwsze miejsca w kat dołączonych.

VII FINANSOWANIE

Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Opłata startowe w kat  masters i amator wynosi 30zł. W pozostałych kategoriach opłaty startowe nie będą pobierane. Koszty uczestnictwa pokrywają macierzyste kluby i sami uczestnicy.

VIII KARY

W stosunku do zawodników i osób towarzyszących wykraczających poza Regulamin Sportowy i porządkowy wyścigu, stosowane będą kary określone przepisami PZKol.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

Organizator nie ubezpiecza uczestników a jedynie wyścig organizacyjnie

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników bądź inne osoby  które nie wynikają z winy organizatora

We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z sędzią głównym.

Sędziego Głównego i skład komisji sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów PZKol i ŚlZKol zgodnie z przepisami PZKol.

Organizator stosuje się do przepisów RODO dot. ochrony danych osobowych i zastrzega sobie prawo do wykorzystywania medialnie zdjęć uczestników oraz publicznego ogłoszenia wyników zawodów na co uczestnicy godzą się przystępując do startu w wyścigu.

 

X SZPITAL

Szpital w Pszczynie: Pszczyna ul. Antesa 11  tel. +48(32)210 30 21

 

 

                                REGULAMIN ZAWODÓW ROWEROWYCH

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR BURMISTRZA PSZCZYNY ORAZ

STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO   
W RAMACH

"XII MEMORIAŁU KAZIMIERZA GAZDY“

 ul.3-GO MAJA W  PSZCZYNIE 14 LIPIEC 2019r

 

  1. CEL WYŚCIGU

promocja miasta Pszczyna orza Powiatu Pszczyńskiego

popularyzacja kolarstwa szosowego

popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży  oraz zdrowego spędzania wolnego czasu 

 

 

  1. TERMIN I MIEJSCE:

Zbiórka do zawodów w dniu 14.07.2019r w miejscowości PSZCZYNA- UL. 3-GO MAJA

Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej kryterium kolarskiego (runda 1500 m), w kat przedszkolaków dystans 500/300m

Start pierwszej kategorii szkolnej  około godziny 16.00

 

  1. ORGANIZATORZY:

Ludowy Kolarski UKS Pszczyna, MORIS Pszczyna, UM Pszczyna,Starostwo Powiatowe w Pszczynie ,POSIR Pszczyna, Auto Gazda Group -Michał Gazda

 

  1. IV.               UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW:

 

Przedszkolaki (rocznik 2013 i młodsi;  Klasy I – II (roczniki 2011-2010), klasy III i IV (roczniki 2009-2008), klasy V i VI (roczniki 2007-2006), VII-VIII (roczniki 2005-2004)

 

14.00-16.00  przyjmowanie zgłoszeń uczestników

 

KL 5-6 i 7-8  3 okrążenia start około godz. 16.00,dziewczyny i chłopcy - osobna klasyfikacja

KL 3-4        2 okrążenia start około godz. 16.15,dziewczyny i chłopcy-osobna klasyfikacja

KL 1-2        1 okrążenie start około godz. 16.30 dziewczyny i chłopcy-osobna klasyfikacja

PRZEDSZKOLAKI – 500m start około godz. 16.45 dziewczyny i chłopcy-osobna klasyfikacja

Przewiduje się wśród przedszkolaków kat. rowerki biegowe i rowerki z podpórkami na dystansach do 300m

 -uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność za zgodą opiekuna

 -uczestnicy mają obowiązek staru na sprawnych rowerach /górale / oraz obowiazek startu

w kaskach rowerowych

 -organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów a jedynie wyścig organizacyjnie

 - organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników bądź

  inne osoby  które nie wynikają z winy organizatora

 

  1. V.                  NAGRODY

- w każdej kategorii przewiduje się nagrody , dyplomy,medale dla pierwszych trzech zawodników na mecie

- w kategorii przedszkolaki i kl. 1-2 przewiduje się  upominki dla wszystkich uczestników zawodów

–                    we wszystkich kategoriach nagradzane będą osobno dziewczyny i chłopcy

 

 

 

          DRUGI PSZCZYŃSKI  RAJD ROWEROWY DLA WSZYSTKICH

                        JAKO IMPREZA TOWARZYSZĄCA W

 

       KRYTERIUM KOLARSKIM O PUCHAR  BURMISTRZA PSZCZYNY  I

                        PUCHAR STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO

                                             W RAMACH  

                         XII MEMORIAŁU KAZIMIERZA GAZDY    

                   UL.3-GO MAJA W  PSZCZYNIE   14 LIPIEC 2019R

 

  1. CEL RAJDU

promocja miasta Pszczyna orza Powiatu Pszczyńskiego

popularyzacja kolarstwa szosowego

popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży  oraz zdrowego spędzania wolnego czasu 

 

 

  1. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Zbiórka i zapisy do rajdu rowerowego w dniu 14.07.2019r w godz od 14.00 do 17.00 w miejscowości PSZCZYNA- UL. 3-GO MAJA

Rajd zostanie rozegrany na trasie okrężnej (runda 1500 m)  dla wszystkich poruszających się na dowolnych rowerach a chcących wziąść w nim udział 

Start około godziny 17.00  na dystansie trzech okrążeń kryterium kolarskiego -1 okr 1500 metrów

 

  1. ORGANIZATORZY:

Ludowy Kolarski UKS Pszczyna, MORIS Pszczyna, UM ,Pszczyna,Starostwo Powiatowe w Pszczynie, POSIR Pszczyna, Auto Gazda Group -Michał Gazda

 

  1. IV.               UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA RAJDU:

 

 Rajd zostanie rozegrany na trasie okrężnej (runda 1500 m)  dla wszystkich poruszających się na rowerach a chcących wziąść w nim udział niezależnie od wieku 

Start około godziny 17.00 na dystansie trzech okrążeń kryterium kolarskiego -1 okr 1500 metrów

14.00-17.00  przyjmowanie zgłoszeń uczestników

 

 

 -uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność za zgodą opiekuna

 -uczestnicy mają obowiązek staru na sprawnych rowerach /górale / oraz obowiazek startu

w kaskach rowerowych

 -organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów a jedynie wyścig organizacyjnie

 - organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników bądź

  inne osoby  które nie wynikają z winy organizatora

 

  1. V.                  NAGRODY

 

spośród wszystkich uczestników rajdu zostanie wyłoniona osoba która weźmie udział w konkursie polegającym na udzieleniu odpowiedzi na zadane przez organizatora pytanie z dziedziny historii pszczyńskiego kolarstwa i po właściwej odpowiedzi otrzyma nagrodę w postaci nowego roweru ufundowanego przez  sponsora wyścigu.

 

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com