15 września 2019 Suszec (klasyfikacja nizinna)

WYŚCIG KOLARSKI

O PUCHAR WÓJTA GMINY SUSZEC

III Mistrzostwa Polski Osób Chorych na Cukrzycę w Kolarstwie

„Wkręćmy się w cukrzycę”Suszec, 15 września 2019 r.

 

PROGRAM

12:55 - Uroczyste Otwarcie Wyścigu Kolarskiego Suszec-Kryry.

13:00 - 14:30 - Amatorzy niezrzeszeni (bez licencji) oraz kategoria

                        „Wkręćmy się w cukrzycę”:

13:00 – 13:15 -   kategoria 2011-2012 (chłopcy, dziewczęta)– 1 okrążenie na rowerach górskich lub trekkingowych. Runda 2,2 km.

13:15 – 13:30 -   kategoria 2009-2010 (chłopcy, dziewczęta) – 1 okrążenie na rowerach górskich lub trekkingowych. Runda 2,2 km.

                              (klasyfikacja w dwóch kategoriach Open: i Gmina Suszec)

13:15 – 13:30 -   kategoria 2008 (chłopcy, dziewczęta) – 1 okrążenie na rowerach górskich lub trekkingowych. Runda 2,2 km.

                              (klasyfikacja w dwóch kategoriach Open: i Gmina Suszec)

13:35 – 13:50 -   Mistrzostwa Polski Cukrzyków w rocznikach:

                              2007-2008 (chłopcy, dziewczęta)

                              2005-2006 (chłopcy, dziewczęta)

                              2003-2004 (chłopcy, dziewczęta) 

                              2001-2002 (chłopcy, dziewczęta)

14:00 – 14:10 -   kategoria do 2013 (chłopcy, dziewczęta)– 300 metrów

14:15 – 14:30 -   dekoracja zwycięzców zakończonych wyścigów

14:30 - 16:00 – Zawodnicy zrzeszeni oraz szkółki kolarskie.

14:30 – 14:50 -   kategoria: żak, żakini, zawodnicy zrzeszeni.– Grupa A -2 okrążenia, Grupa B -1 okrążenie. Runda 5,3 km.

15:00 – 15:40 -      kategoria: młodzik, młodziczka, juniorka młodsza, zawodnicy zrzeszeni.– 4 okrążenia . Runda 5,3 km.

15:50 – 16:00 -   dekoracja zwycięzców zakończonych wyścigów

15:45 - 17:45 - Wyścig główny- lokalizacja Suszec-Kryry.

15:45 – Amatorzy oraz kategoria „Wkręćmy się w cukrzycę”, 


M - Mężczyźni 15-18 (mężczyźni, wiek: 15-18) - 10 okrążeń.

A - Mężczyźni 19-29 (mężczyźni, wiek: 19-29) - 10 okrążeń.

B - Mężczyźni 30-39 (mężczyźni, wiek: 30-39) - 10 okrążeń.

C - Mężczyźni 40-49 (mężczyźni, wiek: 40-49) - 10 okrążeń.

D - Mężczyźni 50-59 (mężczyźni, wiek: 50-59) - 10 okrążeń.

E - Mężczyźni 60- (mężczyźni, wiek: 60-99) - 10 okrążeń.

K1 - Kobiety 15-29 (kobiety, wiek: 15-29) - 4 okrążenia.

K2 - Kobiety 30-39 (kobiety, wiek: 30-39) - 4 okrążenia.

K3 - Kobiety 40-49 (kobiety, wiek: 40-49) - 4 okrążenia.

K4 - Kobiety 50- (kobiety, wiek: 50-99) - 4 okrążenia.

VIP - Zaproszeni goście - 1 okrążenie.

15:46 –   Zawodnicy zrzeszeni - junior młodszy.– 10 okrążenia . Runda 5,3 km.

17:45 -                    Uroczyste zakończenie, dekoracja zwycięzców.


REGULAMIN

WYŚCIGU KOLARSKIEGO

O PUCHAR WÓJTA GMINY SUSZEC

III Mistrzostwa Polski Osób Chorych na Cukrzycę w Kolarstwie

„Wkręćmy się w cukrzycę”

Suszec, 15 września 2019 r.


I. ORGANIZATORZY:

 1. Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec zwany dalej wyścigiem, organizowany jest przez UKS „Krupiński” Suszec, tel: 662 017 146.
 2. I Współorganizatorem jest Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu - ul. Szkolna 130A, 43-267 Suszec. Tel.\fax. (32) 449-11-14.  
  1. II Współorganizatorem jest Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy
   41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 11. tel. 32 308 77 77
 II. CEL WYŚCIGU:

1.                Promocja gminy Suszec i Powiatu Pszczyńskiego.

2.                Popularyzacja kolarstwa szosowego.

3.                Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży.

4.                Popularyzacja sportu wśród diabetyków.

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

 

 1. Biuro wyścigu w dniu 15.09.2019 r. w godz. od 12.00
  w miejscowości Suszec - biuro zawodów, start i meta przy
   ul. Wyzwolenia 11, zbiórka przy biurze zawodów.
 2. Wyścigi zostaną rozegrany na trasie okrężnej (runda  2200 m) dla młodzieży niezrzeszonej. Na trasie okrężnej (runda  5300 m), wyścig główny i młodzieżowi zawodnicy zrzeszeni.
 3. Odprawa techniczna młodzieżowych zawodników zrzeszonych o godzinie 13.30 w biurze zawodów.
 4. Start pierwszej kategorii o godzinie 13.00 
 5. Przewidywany czas zakończenia zawodów godz.18.00

IV. UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW:

1. Godziny startu i limity czasowe dla poszczególnych kategorii- zgodnie z programem.

2. Wyścigi zawodników licencjonowanych zostaną rozegrane w formie wyścigu szosowego w którym o kolejności będzie decydować miejsce zajęte na mecie.

3. W kategorii żak i żakini zawodnicy zostaną rozstawieni w dwóch grupach. Grupa A- prawo startu mają wszyscy zawodnicy tych kategorii. Grupa B – prawo startu mają tylko zawodnicy sklasyfikowani w Śląskim Związku Kolarskim powyżej 10 miejsca oraz zawodnicy z województwa śląskiego, którzy nie są sklasyfikowani (nie zdobyli punktów).

4. Uczestnicy startujący w kategoriach zawodników niezrzeszonych nie mogą brać udziału w kategoriach zawodników zrzeszonych.

V. ZGLOSZENIA:

Zgłoszenia do wyścigu należy dokonać:

 1. W kategoriach niezrzeszonych do rocznika 2008-  minimum 20 min przed rozpoczęciem poszczególnej kategorii. Biuro będzie otwarte od godziny 12:00 w Suszcu przy ul Wyzwolenia 11. Udział bezpłatny.
 2. W kategoriach zawodników zrzeszonych żak, żakini, młodzik, młodziczka, juniorka młodsza, junior młodszy– zapisy do 13.09.2019r. na adres email: rafal.makowski@gmail.com  W wyścigu prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy posiadający licencję lub legitymację szkółek kolarskich na 2019 rok oraz ważne badania lekarskie. Udział bezpłatny.
 3. Do wyścigu głównego - drogą elektroniczną do
  10 września 2019 r. na stronie http://www.pomiaryczasu.pl/.
 4. Wpisowe – 50 zł. płatność przelewem na konto UKS „Krupiński” Suszec nr 31 1050 1399 1000 0090 3141 5095

W tytule przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko – Wyścig Kolarski Suszec 2019” .

UWAGA! Promujemy kolarstwo wśród dzieci i młodzieży. Jeżeli tego samego dnia, w którymś amatorskim wyścigu weźmie udział Twój  niepełnoletni syn lub córka, wnuk lub wnuczka, to zwrócimy Ci całe wpisowe.

 1. b.                Limit uczestników w wyścigu głównym- 200. Ze względów bezpieczeństwa ilość zawodników wyścigu głównego może zostać ograniczona – decyduje kolejność wpłat.
 2. c.                 Uczestnicy, którzy w dniu 10 września 2019 r. nie będą mieli opłaconego wpisowego zostaną wykreśleni z listy, na stronie pomiaryczasu.pl, a w ich miejsce będą mogły wejść ewentualni inni chętni.
 3. d.                Do wyścigu głównego, po 10 września– jeżeli będą wolne miejsca zapisy będą prowadzone w dniu zawodów w biurze zawodów,  płatność gotówką – 70 zł.

 

 1. Wszystkie kategorie „Wkręćmy się w cukrzycę” - drogą elektroniczną do 14 września 2019 r. na stronie http://www.pomiaryczasu.pl/.

VI. NAGRODY

 

 1. 1.                W kategoriach dzieci i młodzieży niezrzeszonej, dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. dla miejsca 1-3 oraz pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.
 2. 2.                W kategoriach zawodników zrzeszonych żak, żakini, młodzik, młodziczka, juniorka młodsza, junior młodszy- drobne nagrody rzeczowe dla miejsca 1-5 oraz dyplomy dla miejsc 1-10.
 3. 3.                W kategoriach wyścigu głównego puchar za 1 miejsce, medale i dyplomy- miejsca 1-3. Nagrody w formie bonów podarunkowych zostaną ufundowane i pozostają w gestii I Współorganizatora Wyścigu Kolarskiego.
 4. 4.                W każdej kategorii za zajęcie 1 miejsca pamiątkowy puchar.
 5. 5.                W kategoriach „Wkręćmy się w cukrzycę”, nagrody dla uczestników zostaną ufundowane i pozostają w gestii II Współorganizatora Wyścigu Kolarskiego.
 6. 6.                We wszystkich kategoriach zawodnik po odbiór nagrody zobowiązany jest zgłosić się osobiście.


VII. KARY

 

 1. 1.                W stosunku do zawodników i osób towarzyszących wykraczających poza Regulamin Sportowy i porządkowy wyścigu, stosowane będą kary określone przepisami PZKol.

 

 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, dzieci startujące w kategorii amatorzy niezrzeszeni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na udział w wyścigu oraz klauzulę RODO na potrzeby organizacji zawodów.
 2. Każdy uczestnik Wyścigu głównego zobowiązany jest złożyć w biurze zawodów deklarację o dobrym stanie zdrowia i dobrej kondycji fizycznej pozwalającej na udział w wyścigu oraz podpisuje klauzulę RODO na potrzeby organizacji zawodów.
 3. Wyścigi zawodników licencjonowanych zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol.
 4. Zawodników i osoby towarzyszące w wyścigu obowiązują przepisy ruchu drogowego.
 5. Wyścig organizowany jest przy ograniczonym ruchu innych pojazdów. Służby mundurowe oraz porządkowe wyznaczone przez organizatora będą zabezpieczały trasę wyścigu. W miejscach gdzie to konieczne będą podejmowały regulację ruchem. Wszyscy kolarze mają obowiązek stosowania się do sygnałów i poleceń osób zabezpieczających trasę wyścigu. Niestosowanie się do powyższych skutkować będzie nałożeniem kary z dyskwalifikacją włącznie
 6. Zawodnicy w kategoriach „Wkręćmy się w cukrzycę” zostaną dopuszczeni do zawodów przez także po akceptacji przez
  III Współorganizatora Wyścigu Kolarskiego oraz zostaną pod opieką dodatkowej służby medycznej w takcie trwania wyścigu.
 7. I Współorganizator ubezpiecza NNW na czas wyścigu (od startu do mety poszczególnej kategorii), zawodników biorących udział w wyścigu, na kwotę 10000,00 zł. Zaleca się także, aby zawodnicy dodatkowo ubezpieczyli się we własnym zakresie.
 8. Organizator dopuszcza udział w Wyścigu głównym, zaproszonych gości, którzy wystąpią w Wyścigu głównym poza klasyfikacją, uatrakcyjniając to wydarzenie sportowe.
 9. Organizator i Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników bądź inne osoby.
 10. W wyścigu głównym zawodnicy dublowani przez peleton, radiowozy i wozy techniczne będą ściągani z trasy. Zawodnicy zdublowani będą mieli zaliczony wyścig.
 11. Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w limicie czasowym poszczególnego wyścigu, zobowiązani będą przez sędziów do opuszczenia trasy wyścigu i jednocześnie stają się zwykłymi uczestnikami ruchu drogowego.
 12. Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo decydowania we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie.
 13. Sędziego Głównego i skład komisji sędziowskiej wyznaczają Organizator wraz ze Współorganizatorami.
 14. Wyścig Główny i pozostałe zawody rowerowe odbędą się zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
 15. W sprawach spornych decydujący głos ma Organizator, a wyścigach dla zawodników licencjonowanych decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.

 

IX. FINANSOWANIE

1.              Organizator pokrywa koszty:

- Przeprowadzenia rejestracji uczestników.

- Przygotowania klasyfikacji końcowej poszczególnych wyścigów.

- Wynajmu terenu na rozmieszczenie biura zawodów oraz kosztów związanych z mediami zużytymi podczas wyścigu.

- przejazdu samochodów technicznych.

- Promocji wyścigu wśród zawodników licencjonowanych.

 

 2.              I Współorganizator pokrywa koszty:

- Przygotowania i zabezpieczenia trasy.

- Zabezpieczenia medycznego i technicznego.

- Trofeów i nagród z wyjątkiem kategorii „wkręćmy się w cukrzycę”.

- Napojów i świadczeń związanych z pakietami startowymi dla uczestników.

- Promocji wyścigu wśród mieszkańców Gminy Suszec, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

- Obsługi sędziowskiej i spikera prowadzącego zawody.

- ubezpieczenia uczestników NNW.

 

 3.              II Współorganizator pokrywa koszty:

- Trofeów i nagród w kategorii „wkręćmy się w cukrzycę”

- promocji mistrzostw wśród osób chorych na cukrzycę.

- przyjazdu diabetobusa.

 

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com