Program

PROGRAM LUBELSKA VUELTA 2020

 

PARKINGI                                                                                                                                          w okolicach GOK w Milanowie oraz w okolicach Urzędu Miasta w Parczewie, ul. Warszawska 24

BIURO ZAWODÓW                                                                                                                    czynne będzie w pierwszym dniu zawodów 12.06.2020 w godzinach 8.00 – 10.00 a także 13.00 – 15.00 w Sala GOK w Milanowie.
w dniu 13.06.2020 w godzinach 9.00-10.00 w Sala Posiedzeń Urzędu Miasta w Parczewie, ul. Warszawska 24
w dniu 14.06.2020 w godzinach 8.00-9.00 w Parczewie, ul. Warszawska 24, Sala Posiedzeń.

12 czerwca 2020 / piątek/
10.05 – 10.15 Odprawa techniczna zawodników do I etapu, ul Kopińska, Milanów
10.45 zamknięcie ruchu drogowego na odcinku Milanów - Kopina - Milanów
11.00 Start pierwszego zawodnika do I etapu-indywidualnej jazdy na czas.
14.00 przewidywane zakończenie I etapu. Otwarcie ruchu drogowego
13.00 wydawanie posiłku regeneracyjnego dla zawodników – hol przy Sali GOG Milanów
15.00-15.20 Odprawa techniczna dla służby informacyjno-porządkowej oraz zabezpieczenia ruchu do II etapu
15.30 – 15.45 Odprawa techniczna dla zawodników do II etapu
15.45 – 15.55 Uroczyste otwarcie wyścigu przez Wójta Gminy Milanów
16.00 START do II etapu kategoriami:Zależnie od liczby uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych, warunków organizacyjnych i bezpieczeństwa dopuszcza się możliwość łączenia na starcie kategorii wiekowych z małą liczbą zawodników.
19.00 przewidywane ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców I i II etapu,–sala GOK Milanów

13 czerwca 2020 / sobota /
10.05–10.30 Odprawa techniczna dla służby informacyjno-porządkowej oraz zabezpieczenia ruchu
10.30 – 10.45 Odprawa techniczna dla zawodników do III etapu
10.45 – 10.55 uroczyste otwarcie III etapu przez Burmistrza Parczewa
11.00 START do III etapu kategoriami:Zależnie od liczby uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych, warunków organizacyjnych i bezpieczeństwa dopuszcza się możliwość łączenia na starcie kategorii wiekowych z małą liczbą zawodników.
13.00 wydawanie posiłku regeneracyjnego dla zawodników, hol Sali Posiedzeń Urządu Miasta w Parczewie
15.00 przewidywane ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców III etapu–sala Posiedzeń Urządu Miasta w Parczewie

14 czerwca 2020 / niedziela/
8.45. wyjazd na miejsce startu – Pohulanka, droga zakładowa LP
9.15 odprawa techniczna służby informacyjno- porządkowej do IV etapu
9.30. odprawa techniczna zawodników do IV etapu – indywidualnej jazdy na czas.
9.45 zamknięcie wszelakiego ruchu drogowego, w tym i rowerowego, na trasie indywidualnej jazdy na czas
10.00 start pierwszego zawodnika do indywidualnej jazdy na czas.
Kolejność startu będzie odwrotna do zajmowanego miejsca w klasyfikacji OPEN. Odstępy czasowe 1 minuta.
13.00 wydawanie posiłku regeneracyjnego dla zawodników, Sali Posiedzeń Urzędu Miasta w Parczewie
13.45 zakończenie IV etapu, otwarcie ruchu drogowego,
14.00 przewidywane ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców IV etapu. Ogłoszenie wyników klasyfikacji końcowej LUBELSKIEJ VUELTY 2020–dekoracja zwycięzców, podsumowanie zawodów, sala Posiedzeń Urzędu Miasta w Parczewie
17.00 przewidywane zakończenie imprezy

 

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com