Regulamin

REGULAMIN

Czasówka o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice

Memoriał Marka Łukasika

Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton 2020

17.05.2020 Sieroszewice

 

I. Cel imprezy

- popularyzacja kolarstwa amatorskiego

- rywalizacja o punkty do klasyfikacji cyklu DOBRE SKLEPY ROWEROWE ROAD MARATON 2019

- promocja Gminy Sieroszewice

II. Organizatorzy wyścigu

Ostrowskie Towarzystwo Rowerzystów INTERKOL

Patronat Honorowy Wójt Gminy Sieroszewice

III. Sponsorzy

Wójt Gminy Sieroszewice

Firma CX80

IV. Termin i miejsce zawodów

Zawody zostaną rozegrane 17 maja  2020  na trasie:

Strzyżew – Chynowa – nawrót na drodze dojazdowej z Chynowy do drogi krajowej Nr 11 - Strzyżew

Start i meta zlokalizowane w Strzyżewie

Baza zawodów w Szkole Podstawowej im F. Chopina w  Strzyżewie

Start pierwszych kategorii godz. 12:15    

Biuro zawodów czynne 9.30 – 11.00  

V. Charakterystyka wyścigu

Indywidualna jazda na czas – ROAD MARTON 2020

Trasa lekko pofałdowana, kręta, runda 17,8 km .

Wyścig odbywa się  w ruchu zamkniętym z pełnym zabezpieczeniem wszystkich miejsc newralgicznych !

Kolejność startów co 1 minutę:

Kobiety

K1: 15 -29        (urodzone 1991-2005)

K2: 30 -39        (urodzone 1981-1990)

K3: 40 - 49        (urodzone 1971-1980)

K4: 50 -              urodzone 1970 i starsze

 

Mężczyźni

M 15-18 lat    urodzeni  2002 do 2005

E  60 lat  i starsi   urodzeni 1960 i starsi

50-59 lat   urodzeni 1961 do 1970

40-49 lat   urodzeni 1971 do 1980

30-39 lat   urodzeni 19801 do 1990

19-29 lat           urodzeni 1991 do 2001

Dla wszystkich kategorii i grup zawodniczych obowiązuje ten sam dystans.

Pomiar czasu elektroniczny.

VI. Zgłoszenia

- Koszt uczestnictwa wynosi: 50zł

- Członkowie OTR INTERKOL bez opłaty!

Zgłaszanie udziału w zawodach i dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez organizatora powinno odbyć się od dnia 1.04.2020 – nie wcześniej!!! do 4 dni przed imprezą tj. do 12.05.2020 – decyduje data wpływu na konto organizatora.  Istnieje możliwość zapisów i opłacenia wpisowego w dniu imprezy, ale koszt wzrasta do 60 zł bez gwarancji pełnych świadczeń w tym ubezpieczenia.

Liczy się data zaksięgowania na koncie organizatora.

         Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: OTR INTERKOL ul. Wolności 2        63-400 Ostrów Wielkopolski nr. 45 8430 0009 0005 1565 0173 3000                z dopiskiem (tytułem):"CZASÓWKA SIEROSZEWICE” - imię i nazwisko

zawodnika, nr.telefonu.

VII. Warunki uczestnictwa

1. Prawo startu mają zawodnicy kwalifikujący się do wyżej wymienionych kategorii .

2. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków rowerowych sztywnych,

oraz do  podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich i wyrażenia  pisemnej zgody  na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Przedstawią dokument tożsamości.

5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.

VIII.  Organizator zapewnia:
-  elektroniczny pomiar czasu
-  numery startowe dla wszystkich uczestników
-  zabezpieczenie trasy przez służby porządkowe
-  zabezpieczenie medyczne
-  miejsca parkingowe
-  ubezpieczenie od NNW podczas rozgrywanego wyścigu
-  gorący posiłek i napoje chłodzące dla wszystkich uczestników

 

IX. Nagrody i wyróżnienia:
1.    Puchary lub statuetki  za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.
2.    Wyróżnienie dla najlepszego zawodnika OPEN

X.    Kary i protesty
       a.    Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
           • upomnienie,
           • kara czasowa,
           • dyskwalifikacja.
       b.    Uczestnik może zostać ukarany przez Organizatora za:
           • łamanie zasad ruchu drogowego;
           • nieużywanie sztywnego kasku bądź jazda w odpiętym kasku,
           • nieprzestrzeganie zasad fair play,
           • niesportowe zachowanie się uczestnika,
          
XI.    Postanowienia i informacje końcowe
     a.    Organizator  ubezpiecza uczestników od NNW podczas trwania zawodów.
       b.    Uczestnicy jazdy indywidualnej na czas muszą zachować szczególną ostrożność na całej trasie, zwłaszcza na skrzyżowaniach dróg, mając także na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gospodarstw, zabudowań, terenów leśnych itp.

       c.    Każdy uczestnik bierze udział w jeździe indywidualnej na czas na własną odpowiedzialność.
       d.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione przed, w trakcie trwania i po imprezie.
       e.    Uczestnik  podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje tym samym warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
       h.    Organizator z Sędzią Głównym mają wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian, jak i podejmowania decyzji w kwestiach nie objętych Regulaminem.

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com