Zasady sanitarne

Zasady sanitarne

05.05.2020

DODATKOWE POSTANOWIENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19: wprowadza się następujące zasady sanitarne:

1. Limit uczestników na imprezie wynosi 150 osób, chyba, że przepisy lub zalecenia sanitarne mówią inaczej.

2. Rejestracja i płatność odbywa się wyłącznie za pomocą formularza internetowego umieszczonego na stronie pomiaryczasu.pl bez kontaktu fizycznego w biurze zawodów.

3. Biuro zawodów w dniu startu nie przyjmuje żadnych zgłoszeń ani płatności gotówkowych.

4. Odbiór pakietów startowych odbywa się indywidualnie bez kontaktu fizycznego z obsługą biura w specjalnej, odizolowanej strefie, z zachowaniem odpowiedniego dystansu pomiędzy uczestnikami.

5. Strefa startu indywidualnego zostanie wydzielona w taki sposób, aby zachować minimalne, wynikające z obowiązujących przepisów i zaleceń dystanse pomiędzy uczestnikami i obsługą sędziowską.

6. W wypadku zarządzenia przez organizatora jazdy indywidualnej na czas (zamiast wyścigów), najpóźniej do dnia 16 lipca włącznie,:

6A  Start zawodników co 1 minutę gwarantuje zachowanie dystansu na trasie w czasie rywalizacji sportowej wynoszącego w praktyce kilkaset metrów.

6B  W trakcie ewentualnego wyprzedzania się zawodników osoba wyprzedzająca jest zobowiązana do zachowania minimalnego dystansu do osoby wyprzedzanej wynikającego z aktualnych zasad reżimu sanitarnego, natomiast osoba wyprzedzana nie może tego utrudniać.

7. Brak bufetów na trasie oznacza, że każdy uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia sobie wystarczającej ilości napojów i pożywienia umożliwiającego samodzielne, bezpieczne dla zdrowia pokonanie całej trasy.

8. Po przejechaniu linii mety każdy zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia wyznaczonej strefy mety i uda się w miejsce umożliwiające zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego czyli ok 2 metrów od innych uczestników imprezy.

9. Dekoracja nie będzie odbywać się w tradycyjny sposób (3 osoby na podium) lecz indywidualnie przy zachowaniu odpowiedniego dystansu pomiędzy osobami dekorowanymi i obsługą.Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com