Opłata startowa

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:


1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje zgłoszeń. Płatności wyłącznie on-line podczas procesu rejestracji (e-przelew dotpay).

2. Limit uczestników wynosi 150 osób. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat.

3. Indywidualna opłata startowa za 1 etap wynosi:

- 90 zł brutto płatne przelewem w terminie do 27.07.2021

- 120 zł brutto płatne przelewem w terminie do 30.07.2021

4. Opłata startowa wniesiona po pierwszym terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

5. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem dag@roadmaraton.pl w terminie do 20.07.2021 do godz. 18.00

6. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com