Regulamin

                                 REGULAMIN

 

Otwarte Mistrzostwa LZS Województwa Opolskiego

w Górskim Wyścigu Szosowym na czas


II CZAS NA ANNABERG”


Zdzieszowice - Góra Św. Anny


Sobota:02.07.2022r.

 

 1. Organizator, współpraca, partner i cel

 1. Organizatorem wyścigu jest:

A. Fundacja Odrzańskie Konsorcjum Tworzymy Imprezy Sportowe, 47-220 K-Koźle, ul. Grunwaldzka 52

B. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK” Żyrowa,47-330 Zdzieszowice, ul. Wojska Polskiego 4

 1. Współpraca:

 1. Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

 2. Gmina Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

 3. Opolski Związek Kolarski, ul. Damrota 6, 45-064 Opole

 4. TRIBIKE Sp. z o.o., 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Grunwaldzka 52

kontakt:   Piotr Ruczka (+48) 500 028 811 tribike.kk@gmail.com

Anna Orian (+48) 602 534 780 ok.imprezy@gmail.com

Piotr Orian (+48) 604 589 483orian.show@interia.pl

 1. Partner wyścigu: DOBRE SKLEPY ROWEROWE ROAD MARATON

 2. Celem organizacji wyścigu jest nawiązanie do tradycji oraz popularyzacja kolarstwa szosowego w województwie opolskim i regionie oraz rywalizacja o punkty do klasyfikacji cyklu DOBRE SKLEPY ROWEROWE ROAD MARATON 2022.

 

 1. Biuro Wyścigu, Zgłoszenia

Adres Biura Wyścigu: (Stare Osiedle) 47-330 ZDZIESZOWICE, ul. Góry św. Anny 22.

Godziny pracy Biura zawodów Cyklu Road Maraton: 02.07.2022 r. (sobota) od 14:00 do 15:30.

Trening po trasie zawodów od 14:00 do 15:45

Start pierwszych kategorii godz. 16:00

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są poprzez stronę internetową: www.pomiaryczasu.pl do dnia 30.06.2022 roku lub bezpośrednio w dniu wyścigu w godzinach pracy Biura zawodów.

Dla zawodników z licencją PZKol przy zgłoszeniu należy obowiązkowo wypełnić pole UCI ID w formularzu.

Kolejność startów co minutę.Lista zostanie opublikowana po zamknięciu zapisów w biurze zawodów.

 

 1. Uczestnictwo, Opłaty

* W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy amatorzy po podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich, wyrażenia pisemnej zgody na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność, przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości w biurze zawodów, natomiast w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

* W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy licencjonowani z ważną licencją PZKol. na rok 2022 i aktualną kartą zdrowia.

* Uczestnicy wyścigów z licencją PZKol. stosują się do aktualnych wymagań sprzętowych.

      * OPŁATY STARTOWE dla zawodników Cyklu Road Maraton 2022:

Dzieci i młodzież do 17 lat tj. do 2005 Na konto: 15,00 zł , w Biurze zawodów: 30,00 zł

Dorośli 18 lat i więcej tj. 2004 i starsi Na konto: 60,00 zł, w Biurze Zawodów: 90,00 zł

 

*OPŁATY STARTOWE dla zawodników z licencją w/g przepisów PZKol.:

ŻAK, ŻAKINI,   BEZ OPŁAT!lub po terminie 10,00 zł

MŁODZIK, MŁODZICZKA, 10,00 zł lub po terminie 20,00 zł

JUNIORZY MŁODSI, JUNIORKI MŁODSZE, 15,00 zł lub po terminie 30,00 zł

JUNIORZY, JUNIORKI 20,00 zł lub po terminie 40,00 zł

 

 

 

UWAGA!

Wpłata na konto organizatora do 30 czerwca 2022 roku z dopiskiem:

Imię i nazwisko ZAWODNIKA, rok urodzenia

Wpłaty na konto organizatora - zawodnicy z licencją PZKol z dopiskiem:

Imię i nazwisko ZAWODNIKA + kategoria wiekowa UCI ID

 

nr 71 1090 2183 0000 0001 4851 9119

FUNDACJA ODRZAŃSKIE KONSORCJUM

47-220 Kędzierzyn-Koźle, Grunwaldzka 52

 

 

IV. Klasyfikacja i pomoc techniczna

 1. Indywidualna jazda na czas rozegrana zostanie na trasie o długości 4400 m, będzie to podjazd w górę asfaltem oraz ok. 9% kostka przy ruchu całkowicie zamkniętym ulicami w/g załączonej mapki.

 2. Wyścigi odbędą się zgodnie z PROGRAMEM „II CZAS NA ANNABERG 2022”.

 3. Oficjalny PROGRAM i kolejność startów zostanie opublikowany w biurze zawodów w dniu zawodów.

 

V. KATEGORIE WIEKOWE – dla zawodników Cyklu Road Maraton 2022:

Kobiety

K1: 15 - 29 (roczniki 1993 - 2007)

K2: 30 - 39 (roczniki 1992 - 1983)

K3: 40 - 49 (roczniki 1982 – 1973)

K4: 50 + (roczniki 1972 i starsze)

Mężczyźni

M 15-18 lat(roczniki 2004 - 2007)

19-29 lat(roczniki 1993 - 2003)

30-39 lat(roczniki 1992 - 1983)

40-49 lat (roczniki 1982 - 1973)

50-59 lat(roczniki 1972 - 1963)

E  60 lat  i starsi (roczniki 1962 i starsi)

Dla wszystkich powyższych kategorii i grup zawodniczych obowiązuje ten sam dystans.

Pomiar czasu elektroniczny.

 

VI. KATEGORIE DODATKOWE – ZAWODNICY Z LICENCJĄ PZKOL:

Kobiety

ŻK: 11-12 (roczniki 2011-2010)

MŁK: 13-14 (roczniki 2009-2008)

JMK: 15-16 (roczniki 2007-2006)

JK: 17-18(roczniki 2005-2004)

Mężczyźni

ŻM: 11-12 (roczniki 2011-2010)

M: 13-14 (roczniki 2009-2008)

JMM: 15-16 (roczniki 2007-2006)

JM: 17-18(roczniki 2005-2004)

Dla wszystkich powyższych kategorii i grup zawodniczych obowiązuje ten sam dystans.

Pomiar czasu elektroniczny.

 

VII. ZAWODY DZIECIĘCE (zgłoszenia w biurze zawodów – opłata 10 PLN)

Dziewczyny/Chłopcy. Starty zależne od ilości zgłoszeń min. po trzy osoby w kategorii.

2015 i młodsi, 2014 – 2013, 2012 – 2011 (rowery dowolne, ale bez napędu elektrycznego)

Dystans zmienny w zależności od kategorii wiekowej (od 200 do 2000 m).

 

 

 VIII. Sędziowie

Komisję Sędziowską wyznaczy OZKol z Przewodniczącym KS OZKol oraz współpracy z organizatorem.

 

   IX. Nagrody

Organizator zapewnia puchary/statuetki dla zwycięzców I – III M/K

 

X. Zasady bezpieczeństwa

Zawody odbędą się przy zamkniętym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą jednak zachować dużą ostrożność ze względu na krętą trasę i strome podjazdy. Szczególnie należy zwracać uwagę podczas rozgrzewki oraz przy dojeździe na miejsce startu, który częściowo odbywa się przy ruchu otwartym.

Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć ubezpieczenie we własnym zakresie.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników wyścigu, bądź w których brali oni udział.

Po zakończonym indywidualnym starcie – podjeździe na metę zawodnicy nie mogą wracać na miejsce startu drogą na, której odbywają się zawody. Organizator przygotuje mapę trasy powrotnej.

Zabrania się zawodnikom przebywania na trasie zawodów w trakcie trwania rywalizacji pod karą dyskwalifikacji z wyścigu.

 

XI. Szpital – pomoc medyczna

Szpital: 47-100 Strzelce Op., ul. Opolska 36A

Karetka: na linii mety.

 

XII. Noclegi i wyżywienie

          Dom Pielgrzyma 47-154 Góra Świętej Anny, al. Jana Pawła II 7, Telefon77 462 53 01

 

XIII. Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginiony sprzęt i rzeczy osobiste.

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

Odpowiedzialni za przeprowadzenie wyścigu: Piotr Ruczka tel. 500 028 811 i Piotr Orian tel. 604 589 483

Sylwester Szmyd