Wpisowe

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje zgłoszeń. Płatności wyłącznie on-line podczas procesu rejestracji (e-przelew dotpay).

2. Limit uczestników wynosi 150 osób. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat.

3. Indywidualna opłata startowa za 1 etap wynosi:

- 100 zł brutto płatne przelewem w terminie do 16.09.2022

- 150 zł brutto płatne przelewem w dniu zawodów

4. Opłata startowa wniesiona po pierwszym terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

5. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem dag@roadmaraton.pl w terminie do 10.09.2022 do godz. 18.00

6. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

7. W przypadku odwołania imprezy z powodu tzw. siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od organizatora kwota wpisowego zostaje zwrócona w wysokości 50% jej wartości.

Sylwester Szmyd