Wpisowe

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. Płatność w formie przelewu podczas procesu (e-przelew dotpay) 

2. Limit uczestników wynosi 150 osób. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat.

3. Opłata startowa wynosi:

- 100 zł brutto płatne przelewem w terminie do 04.07.2022

- 150 zł brutto płatne przelewem w terminie do 09.07.2022

4. Opłata startowa wniesiona po pierwszym terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

5. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem biuro@pomiaryczasu.pl w terminie do 30.06.2022.

6. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

Sylwester Szmyd