Opłaty

OPŁATY

PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA,
numer rachunku bankowego: 

29 2030 0045 1110 0000 0236 5510 Bank BGŻ BNP PAIRBAS. S.A.

Tytuł wpłaty: nazwa imprezy, imię i nazwisko oraz miejscowość zawodnika, team/ klub/


I. Opłata za pełny cykl startowy / 4 etapy/w terminie do 24.05.2020

- wynosi 250 zł 

Opłata za niepełny cykl startowy w terminie do 24.05.2020

I etap – 70 zł;

II etap - 80 zł;

III etap – 80 zł 

IV etap – 70 zł

Zawodnicy z kategorii H/M70 opłata wynosi 130zł
Zawodnicy z kategorii H/M70 opłata wynosi 40zł bez względu na charakter etapu.
Zawodnicy kategorii G/M80 zwolnieni z opłaty startowej.


Teamy/klub/, które zgłoszą drużynę składającą się z minimum 4 a maksimum 8 zawodników, otrzymają rabat 20% wartości startowego

– tj.200zł w terminie do 24.05.2020 pod warunkiem startu w pełnym cyklu zawodów oraz startu w jednakowych strojach klubowychII. Opłata za pełny cykl startowy / 4 etapy/-po dacie 24.05.2020 oraz w dniu zawodów.

- wynosi 250zł+ 80zł /opłata manipulacyjna/= 330 zł 

Opłata za niepełny cykl startowy po dacie 24.05.2020 oraz w dniu zawodów
I etap – 70+30/opłata manipulacyjna/100 zł;

II etap - 80+40/opłata manipulacyjna/=120 zł;

III etap – 80+40/opłata manipulacyjna/=120 zł

IV etap – 70+30/opłata manipulacyjna/=100 zł


Teamy/klub/, które zgłoszą drużynę składającą się z minimum 4 a maksimum 8 zawodników, otrzymają rabat 20% wartości startowego–tj.250+80/opłata manipulacyjna/zł-20%=260zł po dacie 24.05.2020 oraz w dniu zawodów pod warunkiem startu w pełnym cyklu zawodów oraz startu w jednakowych strojach klubowych


Zawodnicy z kategorii M70 ponoszą pełna opłatę startową.
Zawodnicy kategorii M80 ponoszą pełną opłatę startową.
Teamy/ klub/ mogą zgłosić dowolną liczbę drużyn.


Po dokonaniu wszystkich formalności związanych z rejestracją on-line należy przesłać przelewem bankowym całą kwotę wpisowego na konto bankowe organizatora zgodnie z podanym powyżej cennikiem. Wpisowe należy wpłacać wyłącznie na konto organizatora.
Wpłatę startowego będzie można dokonać w Biurze zawodów.
W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu, organizator nie zwraca opłaty startowej.

PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA,
numer rachunku bankowego: 29 2030 0045 1110 0000 0236 5510 Bank BGŻ BNP PAIRBAS. S.A.

Tytuł wpłaty: nazwa imprezy, imię i nazwisko oraz miejscowość zawodnika, team/ klub/

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com