Wpisowe

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. Płatność wyłącznie przelewem podczas rejestracji (e-przelew dotpay) na stronie internetowej Pomiaryczasu.pl

2. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność dokonywanych wpłat.

3. Opłata startowa wynosi:

- 100 zł brutto płatne przelewem do 7 dni przed zawodami.

- 150 zł brutto płatne przelewem w terminie krótszym niż 7 dni przed zawodami.

4. Opłata startowa wniesiona po pierwszym terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

5. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem biuro@pomiaryczasu.pl w terminie do 7 dni przez zawodami do godz. 18:00.

6. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

Sylwester Szmyd