Wpisowe

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje zgłoszeń. Płatności wyłącznie on-line podczas procesu rejestracji (e-przelew dotpay): www.pomiaryczasu.pl

2. Limit uczestników wynosi 100 osób. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat.

3. Indywidualna opłata startowa wynosi 350 zł płatne e-przelewem w terminie do 7 dni przed zawodami lub 400 zł płatne e-przelewem w terminie późniejszym. 

4. Opłata startowa wniesiona po pierwszym terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

5. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem biuro@pomiaryczasu.pl w terminie do 7 dni przed zawodami.

6. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

Sylwester Szmyd