Regulamin

REGULAMIN

Górskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Amatorów

w Zagłębiu Ambitnej Turystyki - Krempna 2021

02.10.2021 – wyścig w grupach wiekowych / kategorie Masters i Cyklosport oraz osób bez licencji (w osobnej grupie startowej)

Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym Masters i Cyklosport rozgrywane są w oparciu o przepisy PZKOL Komisji Masters. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy posiadający licencje Masters lub Cyklosport (dzień pierwszy) oraz amatorzy bez licencji (dzień drugi).

CELE:

1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej.
2. Promowanie tras i regionów atrakcyjnych turystycznie na terenach gmin: Besko, Rymanów, Jaśliska, Komańcza, Bukowsko, Zarszyn, Iwonicz-Zdrój, Dukla, Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski, Dębowiec, Jedlicze, Chorkówka i Tarnowiec

3. Propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia i rekreacji.

4. Propagowanie powrotu do masowego uprawiania kolarstwa szosowego wśród dzieci i młodzieży.

TERMIN:

02.10.2021 (sobota) - wyścig ze startu wspólnego o Górskie Mistrzostwo Polski w Kolarstwie Szosowym Amatorów z licencją Polskiego Związku Kolarskiego; start w grupach startowych:

Od 11.00 – 11.25 w odstępach 5-minutowych (kategorie:

11.00 – M30 – Krempna-Ożenna + 4 rundy wokół Krempnej       

11:05 – CM20 – Krempna-Ożenna + 4 rundy           132 km

11:10 – M40A - Krempna-Ożenna + 3 rundy            103 km

11:15 - M40B - Krempna-Ożenna + 3 rundy             103 km

11:20  M50A - Krempna-Ożenna + 3 rundy              103 km

11:25 - M50B - Krempna-Ożenna + 3 rundy             103 km

 

PRZERWA TECHNICZNA

Oraz od 14.00 – 14.10 w odstępach 5-minutowych (kategorie:

14:00 – M60A – Krempna-Ożenna + 2 rundy                       73 km

14:05 – M60B – Krempna-Ożenna + 2 rundy                       73 km

14:10 – Kobiety Open –Krempna-Ożenna + 2 rundy            73 km

14:10 – M70A+B – Krempna-Ożenna + 1 runda                  43 km

14:10 – M80+ Krempna-Ożenna + 1 runda                          43 km

 

START: Krempna, przy Urzędzie Gminy

META: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej

PROGRAM:

01.10.2020 (piątek)

godz. 18:00 – 21:00 - biuro zawodów w Krempnej - odbiór numerów startowych

02.10.2020 (sobota)

godz. 9:00 - 10:00 - biuro zawodów w Krempnej - odbiór numerów startowych

godz. 11:00 – START W GRUPACH STARTOWYCH

GMP Krempna 2021

długość w km

suma podjazdów metry

długość łączna km

łącznie podjazdy metry

kategorie wiekowe

dojazd

13,1

343

     

1 pętla

29,7

427

43,3

790

M70A+B, M80+

2 pętle

59,4

854

73

1217

M60A, M60B, kobiety open

3 pętle

89,1

1281

102,7

1644

M40A, M40B, M50A, M50B

4 pętle

118,8

1708

132,4

2071

M30, CM20

finisz

0,5

20

     

godz. 17:00 – dekoracja i After - Pasta Party

 

ORGANIZATORZY:

Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne "Przełom Wisłoka"

Kontakt: Bogusław Szweda; e-mail: szwedaboguslaw@gmail.com

Strona internetowa: www.PrzełomyWisłoka.pl

oraz

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli

Kontakt: Michała Szopa; tel. kom.: 601 874 320 e-mail: mosir@dukla.pl

oraz

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych CYCLO PARTNER

Kontakt: Wiesław Legierski; kom. 607 117 424 e-mail wiesiek@roadmaraton.pl

Strona internetowa: www.roadmaraton.pl

 

WSPÓŁPRACA: Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz gminy Besko, Rymanów, Jaśliska, Komańcza, Bukowsko, Zarszyn, Iwonicz-Zdrój, Dukla, Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski, Dębowiec, Jedlicze, Tarnowiec i Chorkówka.

Jednostki OSP Dukla, Chorkówka, Tarnowiec, Zarzecze, Dębowiec, Osiek Jasielski, , Pielgrzymka, Samoklęski, Mrukowa, Brzezowa, Kąty, Skalnik Krempna, Jedlicze.

Patronat honorowy:

Starosta Jasielski, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Besko, Rymanów, Jaśliska, Komańcza, Bukowsko, Zarszyn, Iwonicz-Zdrój, Dukla, Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski, Dębowiec, Jedlicze.

SPONSORZY:

Sponsor tytularny - Dobre Sklepy Rowerowe, Mobilna Wypożyczalnia Rowerów

W sprawach spornych dotyczących Regulaminu decydują przepisy i zwyczaje Komisji Masters Polskiego Związku Kolarskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny. W dniu startu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.

5. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportowej jazdy rowerem przed odbiorem numeru startowego.

7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.

9. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.

18. Osoby poniżej 18 lat bezwzględnie posiadać powinny kartę rowerową.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje zgłoszeń. Płatności wyłącznie on-line podczas procesu rejestracji (e-przelew dotpay).

2. Limit uczestników wynosi 250 osób. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat.

3. Indywidualna opłata startowa za 1 dzień startowy - etap wynosi:

- 120 zł brutto płatne przelewem w terminie do 30.09.2021

- 170 zł brutto płatne przelewem w terminie do 02.10.2021

4. Opłata startowa wniesiona po pierwszym terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

5. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem dag@roadmaraton.pl w terminie do 22.09.2021 do godz. 18.00

6. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

7. W przypadku odwołania imprezy z powodu tzw. siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od organizatora kwota wpisowego zostaje zwrócona w wysokości 50% jej wartości.

ŚWIADCZENIA:
- numer startowy z chipem  
- oznakowana trasa maratonu
- elektroniczny pomiar czasu
- opieka medyczna i ratownicza
- bufety na trasie: napoje izotoniczne i regeneracyjne, woda, owoce, słodycze itp.
- ciepły posiłek regeneracyjny na mecie (wydawany przy zwrocie numeru startowego)
- serwis techniczny Dobrych Sklepów Rowerowych
- trofea sportowe dla minimum 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej
- galeria fotografii on-line

+ opcjonalnie transmisja bezpośrednia z wyścigu OPEN w dniu 3 październiak 2021 r., walka na trasie, rozmowy, wywiady, dekoracja - (YouTube) oraz film nakręcony z wykorzystaniem ujęć z trasy etapu niedzielnego


DYSTANS:

Wyścig o Mistrzostwo Polski Masters i Cyclosport, sobota, 2 października – od  43 do 132 km km

Ostateczna długość i przebieg trasy zostanie podany w komunikacie na stronie internetowej oraz na odprawie technicznej przed startem.


KLASYFIKACJE:
1. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest dla każdej kategorii wiekowej bez względu na ilość uczestników.
2. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają określony dla danej kategorii dystans.
3. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostaje drużyna, która łącznie zdobyła największą liczbę punktów.
4. Do klasyfikacji drużynowej liczona jest suma punktów 4 zawodników, zajmujących najwyższe miejsca w swoich kategoriach.

ORGANIZACJA WYŚCIGU:
1. Wyścigi zostaną przeprowadzone na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych w sposób szczególny. Mapy tras znajdują się na stronie internetowej www.roadmaraton.pl 
2. Trasa będzie oznakowana i częściowo obstawiona na punktach kontrolnych przez sędziów i obsługę techniczną.
3. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
4. Na trasie maratonu będą znajdowały się bufety.
5. Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego a gdy zawodnik znajdzie poza strefą wyścigu, to jest za pojazdem z napisem koniec wyścigu – porusza się w otwartym ruchu drogowym i jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności.
6. Podczas zawodów lekarz maratonu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

KATEGORIE WIEKOWE:

Dzień pierwszy: zgodnie z zasadami Komisji Masters PZKol. Zgodnie z kategoriami wskazanymi w zapisach Regulaminu dotyczącymi terminu i harmonogramu rozgrywania wyścigu.

Dzień drugi: zgodnie z zasadami i kategoriami wiekowymi Road Maraton 2021.

NAGRODY:

Trofea sportowe / puchary za miejsca od 1 do 3 we wszystkich kategoriach wiekowych.
Bony ufundowane przez Dobre Sklepy Rowerowe oraz Mobilną Wypożyczalnię Rowerów.
Realizacja Bonów następuje poprzez wykorzystanie usługi „Realizuj swój bon” na stronie http://www.dobresklepyrowerowe.pl i zgodnie z zasadami ustalonymi w jej Regulaminie oraz wskazanymi na voucherach MWR (mobilne rowery.pl).

KARY:

zgodnie z karomierzem PZKOL

 

WYCOFANIE ZAWODNIKA:

Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania maratonu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie kierownika zawodów na tel. nr +48 607 117 424.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania ratownicze lub poszukiwawcze, wszystkie koszty ewentualnej akcji pokrywa dany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:
Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.
Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:
- kask sztywny
- zapasowa dętka + pompka
- dokument tożsamości
Wyposażenie zalecane:
- narzędzia do naprawy roweru
- telefon komórkowy
- licznik kilometrów/GPS

POMOC NA TRASIE:
1. Opłata za dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom maratonu na trasie wynosi 200 zł - płatne w Biurze Zawodów.
2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora.
3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.
4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.

5. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.

6. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.

PROTESTY:
1. Protesty do Sędziego Głównego należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

2.. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.


OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Na trasie zawodów występują strome podjazdy, niebezpieczne zakręty i strome zjazdy.
5. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i innych “sił wyższych”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych powszechnie uznawanych za działanie "siły wyższej".
7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki regulaminu imprezy oraz regulaminu cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji maratonu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.

 

DODATKOWE POSTANOWIENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19: wprowadza się następujące zasady sanitarne:

  1. Limit uczestników na imprezie wynosi 250 osób (w jednej turze grup startowych w dniu 2 października 2021 r. oraz dla całej liczby kolarzy startujących w wyścigu otwartym, w dniu 3 października 29021 r.) , chyba, że przepisy lub zalecenia sanitarne mówią inaczej.
  2. Rejestracja i płatność odbywa się wyłącznie za pomocą formularza internetowego umieszczonego na stronie pomiaryczasu.pl bez kontaktu fizycznego w biurze zawodów.
  3. Biuro zawodów w dniu startu nie przyjmuje żadnych zgłoszeń ani płatności gotówkowych.
  4. Odbiór pakietów startowych odbywa się indywidualnie bez kontaktu fizycznego z obsługą biura w specjalnej, odizolowanej strefie, z zachowaniem odpowiedniego dystansu pomiędzy uczestnikami.
  5. Strefa startu indywidualnego zostanie wydzielona w taki sposób, aby zachować minimalne, wynikające z obowiązujących przepisów i zaleceń dystanse pomiędzy uczestnikami i obsługą sędziowską.
  6. Po przejechaniu linii mety każdy zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia wyznaczonej strefy mety i uda się w miejsce umożliwiające zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego czyli ok 2 metrów od innych uczestników imprezy.

 

Opracowanie:

Dyrektor ds. sportowych: Bogusław Szweda

Kierownik ds. technicznych: Wiesław Legierski

Istebna, Besko 2021-08-31

 

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com