14 kwietnia 2023 Zdzieszowice - Góra św. Anny - Czas na Annaberg (czasówka)

III CZAS NA ANNABERG”

Otwarte Mistrzostwa LZS Województwa Opolskiego

w Górskim Wyścigu Szosowym na czas.

 

Organizator, współpraca, partner i cel

  1. Organizatorem wyścigu jest:

A. Fundacja Odrzańskie Konsorcjum Tworzymy Imprezy Sportowe, 47-220 K-Koźle, ul. Grunwaldzka 52

B. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK” Żyrowa,47-330 Zdzieszowice, ul. Wojska Polskiego 4

  1. Współpraca:

  1. Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

B. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Leśnica, Wysoka i Żyrowa.

C. Opolski Związek Kolarski, ul. Damrota 6, 45-064 Opole.

D. TRIBIKE Sp. z o.o., 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Grunwaldzka 52

 

kontakt:   Piotr Ruczka (+48) 500 028 811 tribike.kk@gmail.com

Anna Orian (+48) 602 534 780 ok.imprezy@gmail.com

Piotr Orian (+48) 604 589 483orian.show@interia.pl

  1. Partner wyścigu: DOBRE SKLEPY ROWEROWE ROAD MARATON

  2. Celem organizacji wyścigu jest nawiązanie do tradycji oraz popularyzacja kolarstwa szosowego w województwie opolskim i regionie oraz rywalizacja o punkty do klasyfikacji cyklu DOBRE SKLEPY ROWEROWE ROAD MARATON 2023.

 

  1. Biuro Wyścigu, Zgłoszenia

Adres Biura Wyścigu: (Stare Osiedle) 47-330 ZDZIESZOWICE, ul. Góry św. Anny 2.

Godziny pracy Biura zawodów Cyklu Road Maraton: 14.04.2023 r. (piątek) od 15:30 do 17:00.

Trening po trasie zawodów od 16:00 do 16:45

Start pierwszych kategorii godz. 17:15

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są poprzez stronę internetową: www.pomiaryczasu.pl do dnia 12.04.2023 roku lub bezpośrednio w dniu wyścigu w godzinach pracy Biura zawodów.

Dla zawodników z licencją PZKol przy zgłoszeniu należy obowiązkowo wypełnić pole UCI ID w formularzu.

Kolejność startów co minutę. Lista zostanie opublikowana po zamknięciu zapisów w biurze zawodów.

 

  1. Uczestnictwo, zasady

* W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy amatorzy po podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich, wyrażenia pisemnej zgody na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność, przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości w biurze zawodów, natomiast w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

* W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy licencjonowani z ważną licencją PZKol. na rok 2023 i aktualną kartą zdrowia.

* Uczestnicy wyścigów z licencją PZKol. stosują się do aktualnych wymagań sprzętowych.

 

CZAS NA ANNABERGjest zaliczany do klasyfikacji Trzy etapowego wyściguszosowegopn. „ANNABERG KĘDZIERZYN-KOŹLE

Zasady punktacji:

Zawodnicy na mecie każdego etapu otrzymają punkty liczone wg zajętej lokaty (za pierwsze miejsce 1 pkt., za drugie 2 pkt., itd.)

W końcowej klasyfikacji wygrywa zawodnik/-czka, który/-a uzyska najmniej punktów.

W przypadku równej ilości punktów po trzech etapach, wyższą lokatę w końcowej klasyfikacji uzyska zawodnik, który będzie wyżej na mecie VI Kryterium TRIBIKE w Kędzierzynie-Koźlu.

Zawodnicy wycofani z etapu mają prawo startu w następnym etapie.

Zawodnik wycofany na etapie zbiera punkty za ostatnim zawodnikiem ukończenia etapu i jest klasyfikowany po każdym etapie w klasyfikacji generalnej.

 

Wyścigi szosowe zaliczane do „ANNABERG KĘDZIERZYN-KOŹLE”:

1. CZAS NA ANNABERG” 14.04.2023r. Na trasie Zdzieszowice – Góra św. Anny

2. KLASYK ANNOGÓRSKI 15.04.2023r. Na pętlach wokół Góry św. Anny

3. KRYTERIUM TRIBIKE” 16.04.2023r w Kędzierzynie-Koźlu

 

 

 

 

IV. Opłaty

* OPŁATY STARTOWE dla zawodników Cyklu Road Maraton 2023:

Dzieci i młodzież do 17 lat tj. do 2006 Na konto: 15,00 zł , w Biurze zawodów: 30,00 zł

Dorośli 18 lat i więcej tj. 2005 i starsi Na konto: 60,00 zł, w Biurze Zawodów: 90,00 zł

 

*OPŁATY STARTOWE dla zawodników z licencją w/g przepisów PZKol.:

ŻAK, ŻAKINI,   BEZ OPŁAT!lub po terminie 10,00 zł

MŁODZIK, MŁODZICZKA, 10,00 zł lub po terminie 20,00 zł

JUNIORZY MŁODSI, JUNIORKI MŁODSZE, 15,00 zł lub po terminie 30,00 zł

JUNIORZY, JUNIORKI 20,00 zł lub po terminie 40,00 zł

 

UWAGA!

Wpłata na konto organizatora do 12 kwietnia 2023 roku z dopiskiem:

Imię i nazwisko ZAWODNIKA, rok urodzenia

Wpłaty na konto organizatora - zawodnicy z licencją PZKol z dopiskiem:

Imię i nazwisko ZAWODNIKA + kategoria wiekowa UCI ID

 

nr 71 1090 2183 0000 0001 4851 9119

FUNDACJA ODRZAŃSKIE KONSORCJUM

47-220 Kędzierzyn-Koźle, Grunwaldzka 52

 

 

V. Klasyfikacja i pomoc techniczna

  1. Indywidualna jazda na czas rozegrana zostanie na trasie o długości 3500 m, będzie to podjazd w górę asfaltem oraz ok. 9% kostka przy ruchu całkowicie zamkniętym ulicami w/g załączonej mapki.

  2. Wyścigi odbędą się zgodnie z PROGRAMEM „III CZAS NA ANNABERG 2023”.

  3. Oficjalny PROGRAM i kolejność startów zostanie opublikowany w biurze zawodów w dniu zawodów.

 

VI. KATEGORIE WIEKOWE – dla zawodników Cyklu Road Maraton 2023:

Kobiety

K1: 15 - 29 (roczniki 1994 - 2008)

K2: 30 - 39 (roczniki 1993 - 1984)

K3: 40 - 49 (roczniki 1983 – 1974)

K4: 50 + (roczniki 1973 i starsze)

Mężczyźni

M 15-18 lat(roczniki 2005 - 2008)

19-29 lat(roczniki 1994 - 2004)

30-39 lat(roczniki 1993 - 1984)

40-49 lat (roczniki 1983 - 1974)

50-59 lat(roczniki 1973 - 1964)

E  60 lat  i starsi (roczniki 1963 i starsi)

Dla wszystkich powyższych kategorii i grup zawodniczych obowiązuje ten sam dystans.

Pomiar czasu elektroniczny.

 

VII. KATEGORIE DODATKOWE – ZAWODNICY Z LICENCJĄ PZKOL:

Kobiety

ŻK: 11-12 (roczniki 2012-2011)

MŁK: 13-14 (roczniki 2010-2009)

JMK: 15-16 (roczniki 2008-2007)

JK: 17-18 (roczniki 2006-2005)

Mężczyźni

ŻM: 11-12 (roczniki 2012-2011)

MŁM: 13-14 (roczniki 2010-2009)

JMM: 15-16 (roczniki 2008-2007)

JM: 17-18 (roczniki 2006-2005)

Dla wszystkich powyższych kategorii i grup zawodniczych obowiązuje ten sam dystans.

Pomiar czasu elektroniczny.

 

VIII. ZAWODY DZIECIĘCE (zgłoszenia w biurze zawodów – opłata gotówką 10 PLN)

Dziewczyny/Chłopcy. Starty zależne od ilości zgłoszeń min. po trzy osoby w kategorii.

2016 i młodsi, 2015 – 2013, 2012 – 2010 (rowery dowolne, ale bez napędu elektrycznego).

Kask rowerowy obowiązkowo!

Dystans zmienny w zależności od kategorii wiekowej (od 200 do 1000 m).

 

IX. Sędziowie

Komisję Sędziowską wyznaczy OZKol z Przewodniczącym KS OZKol oraz współpracy z organizatorem.

 

X. Nagrody

Organizator zapewnia puchary/statuetki dla zwycięzców I – III M/K

 

XI. Zasady bezpieczeństwa

Zawody odbędą się przy zamkniętym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą jednak zachować dużą ostrożność ze względu na krętą trasę i strome podjazdy. Szczególnie należy zwracać uwagę podczas rozgrzewki oraz przy dojeździe na miejsce startu, który częściowo odbywa się przy ruchu otwartym.

Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć ubezpieczenie we własnym zakresie.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników wyścigu, bądź w których brali oni udział.

Po zakończonym indywidualnym starcie – podjeździe na metę zawodnicy nie mogą wracać na miejsce startu drogą po, której odbywają się zawody. Organizator przygotuje mapę trasy powrotnej.

Zabrania się zawodnikom przebywania na trasie zawodów w trakcie trwania rywalizacji pod karą dyskwalifikacji z wyścigu.

 

XII. Szpital – pomoc medyczna

Szpital: 47-100 Strzelce Op., ul. Opolska 36A

Karetka: na linii mety.

 

XIII. Polecane noclegi i wyżywienie

Dom Pielgrzyma 47-154 Góra Świętej Anny, al. Jana Pawła II 7, Telefon77 462 53 01

 

XIV. Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginiony sprzęt i rzeczy osobiste.

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

Odpowiedzialni za przeprowadzenie wyścigu: Piotr Ruczka tel. 500 028 811 i Piotr Orian tel. 604 589 483

 

Sylwester Szmyd