Wpisowe

Uczestnictwo, Opłaty

* W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy amatorzy po podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich, wyrażenia pisemnej zgody na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność, przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości w biurze zawodów, natomiast w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

* W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy licencjonowani z ważną licencją PZKol. na rok 2023 i aktualną kartą zdrowia.

*   Uczestnicy wyścigów z licencją PZKol. stosują się do aktualnych wymagań sprzętowych.


OPŁATY STARTOWE dla zawodników Cyklu Road Maraton 2023:

Dzieci i młodzież do 17 lat tj. do 2006   Na konto: 15,00 zł , w Biurze zawodów: 30,00 zł

Dorośli 18 lat i więcej tj. 2005 i starsi    Na konto: 60,00 zł, w Biurze Zawodów:  90,00 zł

 

OPŁATY STARTOWE dla zawodników z licencją w/g przepisów PZKol.:

ŻAK, ŻAKINI,                                                        BEZ OPŁAT! lub po terminie 10,00 zł

MŁODZIK, MŁODZICZKA,                                         10,00 zł lub po terminie 20,00 zł

JUNIORZY MŁODSI, JUNIORKI MŁODSZE,             15,00 zł lub po terminie 30,00 zł

JUNIORZY, JUNIORKI                                                  20,00 zł lub po terminie 40,00 zł

UWAGA!

Wpłata na konto organizatora do 12 kwietnia 2023 roku z dopiskiem:

Imię i nazwisko ZAWODNIKA, rok urodzenia

Wpłaty na konto organizatora - zawodnicy z licencją PZKol z dopiskiem:

Imię i nazwisko ZAWODNIKA + kategoria wiekowa UCI ID

 

nr 71 1090 2183 0000 0001 4851 9119

FUNDACJA ODRZAŃSKIE KONSORCJUM

47-220 Kędzierzyn-Koźle, Grunwaldzka 52

 

Sylwester Szmyd