Wpisowe

1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje zgłoszeń. Płatności wyłącznie on-line podczas procesu rejestracji (e-przelew dotpay): www.pomiaryczasu.pl

2. Limit uczestników wynosi 100 osób. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat.

3. Indywidualna opłata startowa wynosi:

- 350 zł płatne przelewem w terminie do 11.08.2023

- 400 zł brutto płatne przelewem w terminie do 18.08.2023

4. Opłata startowa wniesiona po pierwszym terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

5. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem dag@roadmaraton.pl w terminie do 08.08.2023 do godz. 16.00

6. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

Sylwester Szmyd