Regulamin

 

VI KRYTERIUM TRIBIKE im. Wernera Lepicha”

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY LZS

W KRYTERIUM ULICZNYM

o puchar Prezesa OZKol.

Niedziela:16.04.2023r.

Kędzierzyn-Koźle

 

 1. Organizatorzy/współorganizatorzy Kryterium TRIBIKE im. Wernera Lepicha:

- Fundacja Odrzańskie Konsorcjum, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 52

- LUKS „ROSPONDEK”, ul. Wojska Polskiego 4, Żyrowa

kontakt: Piotr Ruczka 500 028 811; Anna Orian 602 534 780; Piotr Orian 604 589 483

e-mail: ok.imprezy@gmail.com

 1. Partnerzy:

- Szkoła Podstawowa nr 9, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Jurija Gagarina 3

- Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”, ul. Dmowskiego 3b/5, 47-220 K-Koźle

- Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

- Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

- OPTIMUM Sp. z o.o TRIBIKE, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 52

- OPOLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI

 1. Celem organizacji wyścigu jest uczczenie pamięci Wernera Lepicha, nawiązanie do tradycji oraz popularyzacja kolarstwa szosowego w mieście i województwie opolskim.

Adres Biura Wyścigu: Szkoła Podstawowa nr 9, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Jurija Gagarina 3

Godziny pracy Biura Wyścigu: 16.04.2023 r. (niedziela) od 10:00 do 30 minut przed startem danej kategorii.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: www.pomiaryczasu.pldo dnia 12.04.2023 roku lub bezpośrednio w dniu wyścigu w godzinach pracy Biura Wyścigu.

 1. W wyścigu mogą wziąć udział zawodnicy z ważną licencją PZKol. na rok 2023 i aktualną kartą zdrowia. Amatorzy będą dopuszczeni do rywalizacji po złożeniu w biurze zawodów stosownego oświadczenia i przedstawieniu dowodu tożsamości.

 2. VI Kryterium TRIBIKE im. Wernera Lepicha jest zaliczane do klasyfikacji Trzy etapowego wyścigu szosowego pn. „ANNABERG KĘDZIERZYN-KOŹLE„

  Zasady punktacji:

  Zawodnicy na mecie każdego etapu otrzymają punkty liczone wg zajętej lokaty (za pierwsze miejsce 1 pkt., za drugie 2 pkt., itd.)

  W końcowej klasyfikacji wygrywa zawodnik/-czka, który/-a uzyska najmniej punktów.

  W przypadku równej ilości punktów po trzech etapach, wyższą lokatę w końcowej klasyfikacji uzyska zawodnik, który będzie wyżej na mecie VI Kryterium TRIBIKE w Kędzierzynie-Koźlu.

  Zawodnicy wycofani z etapu mają prawo startu w następnym etapie.

  Zawodnik wycofany na etapie zbiera punkty za ostatnim zawodnikiem ukończenia etapu i jest klasyfikowany po każdym etapie w klasyfikacji generalnej.

  Wyścigi szosowe zaliczane do „ANNABERG KĘDZIERZYN-KOŹLE”:

  1. CZAS NA ANNABERG” 14.04.2023r. Na trasie Zdzieszowice – Góra św. Anny

  2. KLASYK ANNOGÓRSKI 15.04.2023r. Na pętlach wokół Góry św. Anny

  3. KRYTERIUM TRIBIKE” 16.04.2023r w Kędzierzynie-Koźlu

6. Opłaty wg przepisów PZKol.

Koszty ubezpieczenia pokrywają macierzyste kluby lub indywidualnie zawodnicy.

OPŁATY STARTOWE dla zawodników z licencją PZKol. zgodnie z taryfikatorem opłat na 2023 rok:

 

ŻAK, ŻAKINI,   BEZ OPŁAT!lub po terminie 10,00 zł

MŁODZIK, MŁODZICZKA, 10,00 zł lub po terminie 20,00 zł

JUNIORZY MŁODSI, JUNIORKI MŁODSZE, 15,00 zł lub po terminie 30,00 zł

JUNIORZY, JUNIORKI 20,00 zł lub po terminie 40,00 zł

 

Wpłaty na konto organizatora - zawodnicy z licencją PZKol z dopiskiem:

Imię i nazwisko ZAWODNIKA + kategoria wiekowa UCI ID

OPŁATY STARTOWE dla pozostałych zawodników:

Młodzież 2005 i starsi, AMATOR, MASTERS 60,00 zł lub po terminie 90,00 zł

Wyścigi rowerowe dla dzieci 10 zł – płatne w biurze zawodów gotówką

W terminie pierwszym znaczy: wpłata na konto organizatora do 12.04.2023 roku z dopiskiem:

Imię i Nazwisko ZAWODNIKA, rocznik urodzenia

Opłatę startową należy dokonać przelewem na konto:

FUNDACJA ODRZAŃSKIE KONSORCJUM

Nr konta: 71 1090 2183 0000 0001 4851 9119

 

 

7. TRASA:

Kryterium będzie rozegrane na rundach o długości 1300 m, teren płaski, asfalt przy ruchu całkowicie zamkniętym ulicami miasta Kędzierzyna-Koźla (Al. Lisa między ul. Wojska Polskiego – ul. Bolesława Krzywoustego). Kryterium rozegrane będzie na „kreskę” w każdej kategorii wiekowej.

 

8. PROGRAM ZAWODÓW:

VI KRYTERIUM TRIBIKE im. Wernera Lepicha

 

09:30

Biuro zawodów dla dzieci i młodzieży bez licencji

PSP nr 9

10:00

Biuro zawodów dla zawodników z licencją

PSP nr 9

10:00

Trening po trasie

 

10:30

OTWARCIE KRYTERIUM – przywitanie zawodników

 

10:35

Dzieci i młodzież – 4 wyścigi (2008-09, 2010-12, 2013-15, 2016 i młodsi)

3 rundy, 2 rundy, 1 runda, 250m

11:15

Dekoracje: dzieci i młodzież

PSP nr 9

11:10

Trening po trasie

 

12:00

OPEN (AMATOR / MASTERS) MĘŻCZYŹNI

20 rund

12:45

Open OPEN (AMATOR,MASTERS) KOBIETY

10 rund

13:15

ZŁOTY FINISZ: ( 5 najlepszych OPEN M)

2 rundy

13:25

ZŁOTY FINISZ: (5 najlepsze OPEN K)

1 runda

13:35

Junior mł., JUNIORKA

15 rund

14:25

JUNIOR

20 rund

15:15

ZŁOTY FINISZ: (JUNIORKA MŁ. + 3 najlepsze JUNIORKA)

1 runda

15:20

ZŁOTY FINISZ: (po 3 najlepszych JUNIOR MŁ. JUNIOR)

2 rundy

15:30

Żakini, Żak, Open

6 rund

15:50

Młodziczka, Młodzik, Juniorka mł.

10 rund

16:20

ZŁOTY FINISZ: (po 3 najlepsze Żakinie i Młodziczki)

1 runda

16:20

ZŁOTY FINISZ: (po 3 najlepszych Żaków i Młodzików)

2 rundy

ok.16:30

Dekoracje : AMATOR, MASTERS K / M, żakinie, żak, młodziczka, młodzik, juniorka mł., junior oraz cały ZŁOTY FINISZ

PSP nr 9

 

UWAGA! Program zawodów, dystans i łączenie kategorii może ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani najpóźniej podczas odprawy technicznej (15 min. przed startem)

 

9. Pomoc techniczna możliwa będzie tylko w strefie zmian wyznaczonej przez Organizatora, przy linii startu/mety.

10. Nagrody finansowe:

- zawodniczki K I – 150 zł II – 100 zł III – 50 zł

- zawodnicy M I – 150 zł II – 100 zł III – 50 zł

- junior młodszy, juniorka mł. I – 150 zł II – 100 zł III – 50 zł

- junior, juniorka I – 200 zł II – 100 zł III – 50 zł

- zwycięzca złotego finiszu otrzyma kwotę 100 zł

- zwycięzca złotego finiszu w kat. Żakini/Żak, Młodziczka/Młodzik otrzyma kwotę 50 zł

 

Organizator zapewnia puchary/statuetki dla zwycięzców, medale na podium oraz po trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.

11. Komisję Sędziowską wyznacza OZKol.

12. Zasady bezpieczeństwa

Wyścig odbędzie się przy zamkniętym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą jednak zachować dużą ostrożność ze względu na lokalizację w centrum miasta. Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć ubezpieczenie we własnym zakresie.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników wyścigu, bądź w których brali oni udział.

Zabrania się zawodnikom przebywania na trasie zawodów w trakcie rywalizacji innych kategorii wiekowych pod karą dyskwalifikacji z wyścigu.

13. Szpital – pomoc medyczna

Szpital: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Judyma

Karetka: na linii startu – mety.

 

14. Polecane noclegi i wyżywienie

Dom Pielgrzyma 47-154 Góra Świętej Anny, al. Jana Pawła II 7, Telefon77 462 53 01

Hotel i Restauracja „Solidaris” 47-223 Kędzierzyn-Koźle, ul. Waryńskiego 5, Telefon 77 548 08 00

 

15. Postanowienia końcowe:

- Regulamin został zatwierdzony przez OZKol. w Opolu.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginiony sprzęt i rzeczy osobiste.

- We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

- Odpowiedzialny za przeprowadzenie wyścigu: Piotr Ruczka tel. 500 028 811

 

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

 

 Impreza współorganizowana przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

 

Sylwester Szmyd