Program

PROGRAM ZAWODÓW:

9.00 - 11.30 – Biuro zawodów:  przyjmowanie opłat, wydawanie numerów startowych 

12.00 – Przedstawienie list startowych oraz odprawa techniczna

12.30 – Start poszczególnych kategorii w kolejności K4, K3, K2, K1, M, E, D, C, B, A

16.15 – Ogłoszenie wyników i dekoracje zwycięzców

16.45 – Zakończenie imprezy

Sylwester Szmyd