Zgłoszenia / wpisowe

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1.            W dniu zawodów organizator nie przyjmuje nowych zgłoszeń. Limit uczestników wynosi 400 osób.

2.            Indywidualna opłata startowa wynosi:
- 60 zł płatne w terminie do 23.04.2018
- 75 zł
 płatne w terminie do 02.05.2018
- 90 zł
 płatne w terminie do 04.05.2018

3.            Wpisowe dla drużyn zgłoszonych do klasyfikacji generalnej cyklu kwota wpisowego wynosi 50 zł płatne w terminie do 23.04.2018 (decyduje data księgowania).

4.            Warunkami udzielenia rabatu jest start w danej imprezie minimum 4 osób z drużyny uprzednio zgłoszonej do cyklu. Opłata za drużynę nie podlega zwrotowi.

5.            Dane do wpłaty:
BRE Bank 11 1140 2004 0000 3002 5097 5346
Dagmara Szturc – Legierska
Istebna 235; 43-470 Istebna
Kontakt w sprawie opłat: +48 691 266 815; e-mail: dag@roadmaraton.pl 

6.            Na przelewie bankowym lub pocztowym należy wpisać KLASYK ANNOGÓRSKI oraz IMIĘ I NAZWISKO uczestnika, za którego dokonano opłatę.

7.            Opłata startowa wniesiona po 23.04.2018 nie gwarantuje pełnych świadczeń.

8.            Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem dag@roadmaraton.pl w terminie do 23.04.2018 do godz. 18:00. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com