Zgłoszenia / wpisowe

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje nowych zgłoszeń. Limit uczestników wynosi 300 osób.
2. Indywidualna opłata startowa wynosi:
- 60 zł płatne w terminie do 09.04.2018
- 75 zł
 płatne w terminie do 16.04.2018
- 90 zł
 płatne w terminie do 20.04.2018
3. Wpisowe dla drużyn zgłoszonych do klasyfikacji generalnej cyklu kwota wpisowego wynosi 50 zł płatne w terminie do 16.04.2018 (decyduje data księgowania).
4. Warunkami udzielenia rabatu jest start w danej imprezie minimum 4 osób z drużyny uprzednio zgłoszonej do cyklu. Opłata za drużynę nie podlega zwrotowi.
5. Dane do wpłaty:
BRE Bank 11 1140 2004 0000 3002 5097 5346
Dagmara Szturc – Legierska
Istebna 235; 43-470 Istebna
Kontakt w sprawie opłat: +48 691 266 815; e-mail: dag@roadmaraton.pl
6. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy wpisać USTROŃ oraz IMIĘ I NAZWISKO uczestnika, za którego dokonano opłatę.
7. Opłata startowa wniesiona po 09.04.2018 nie gwarantuje pełnych świadczeń.
8. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem dag@roadmaraton.pl w terminie do 09.04.2018 do godz. 18:00. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com