Wyścig Szkółek Kolarskich

WYŚCIG SZKÓŁEK KOLARSKICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


REGULAMIN Wyścigu Szkółek Kolarskich DOLINA OPATÓWKI
WILCZYCE - 16.06.2018

 

 
  ORGANIZATORZY:

Urząd Gminy w Wilczycach
SKK RACE SQUAD
Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski

 
  CEL IMPREZY:

- Popularyzacja sportu kolarskiego wśród młodzieży
- Popularyzacja i promocja Regionu Świętokrzyskiego oraz Gminy Wilczyce
- Popularyzacja sportu kolarskiego jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego
 
  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:


Zawody rozegrane zostaną w dniu 16.06.2018 r. na trasie okrężnej.

Zapisy na stronie www.pomiaryczasu.pl do dnia 31.05.2018

 

  UCZESTNICTWO:


Prawo startu mają dziewczynki i chłopcy urodzeni w latach 2004,2005,2006 oraz 2007 Posiadające sprawny technicznie rower szosowy lub mtb, pełny twardy kask.

Zawodnicy muszą być zgłoszeni przez opiekuna/trenera ze szkoły lub przedstawiciela ustawowego: rodzica/opiekuna ustawowego/kuratora — wtedy przedstawiciel ustawowy musi wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie w obecności sędziego zawodów.

  ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty dojazdu, wyżywienia ponoszą zawodnicy lub szkoły.
Koszty organizacyjne wyścigu ponoszą organizatorzy.
 
  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU:

Wyścigi przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami sportowymi P.Z.Kol i przepisami ruchu drogowego na trasie okrężnej: start i meta centrum Wilczyc, trasa liczy 12 km.

PROGRAM MINUTOWY:
Godz. 12.00 — start zawodników rocznik 2007
Godz. 12.10 — start zawodników rocznik 2006
Godz. 12.20 — start zawodników rocznik 2005
Godz. 12.30 — start zawodników rocznik 2004

Zawodnicy zdublowani kończą razem ze zwycięzcą.

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii w przypadku małej frekwencji zawodników. W przypadku łączenia kategorii czas startu może zostać przyspieszony
lub opóźniony w stosunku do w/w.

 
  NAGRODY:

Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii otrzyma puchary.
 
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Wyścig przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami P.Z.Kol.
- Wyścig jest zaliczany do Challenge Ś.R.Z. Kolarskiego.
- Odpowiedzialność za start dziecka w zawodach ponosi opiekun/trener lub
  przedstawiciel ustawowy.
- Każdy zawodnik zobowiązany jest przestrzegać przepisy ruchu drogowego.
- Organizatorzy nie odpowiadają za spowodowanie wypadków i rzeczy zaginione.
- Wyścigi przeprowadzone zostaną przy ograniczonym ruchu drogowym.
- Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz
  publiczne podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
- Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi
  i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach, przy
  czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i
  wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, internet , materiały
  graficzne).

  Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności
  wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych
  poszczególnych zawodników.
- W kwestiach spornych decyduje organizator w porozumieniu z Komisją Sędziowską.
- Odpowiedzialnym za przeprowadzenie zawodów jest SKK RACE SQUAD
- W sprawach wyścigu prosimy o kontakt z Jerzy Świderski tel.692 427 006
- Sędziego Głównego deleguje Kolegium Sędziów przy Ś.R.Z.Kol.
- Regulamin zatwierdzono przez Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski w Kielcach.
 

  SZPITALE:

- Szpital Miejski: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
   15 83 30 502
   15 83 30 574

 

 

UWAGA: Wszyscy zawodnicy mają obowiązek przestrzegać
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego jak każdy uczestnik dróg.

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com