Opłata startowa

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje nowych zgłoszeń. Limit uczestników wynosi 200 osób.
2. Indywidualna opłata startowa wynosi:

a) wyścig ze startu wspólnego 28.07.2018:

- 60 zł brutto płatne w terminie do 16.07.2018

- 75 zł brutto płatne w terminie do 23.07.2018

- 90 zł brutto płatne w terminie do 27.07.2018

b) jazda indywidualna na czas 29.07.2018

- 50 zł brutto płatne w terminie do 27.07.2018

 

3. Wpisowe dla drużyn zgłoszonych do klasyfikacji generalnej kwota wpisowego wynosi 50 zł płatne w terminie do 23.07.2018 (decyduje data księgowania). Warunkami udzielenia rabatu jest start w danej imprezie minimum 4 osób z drużyny uprzednio zgłoszonej do cyklu.

Opłata za drużynę nie podlega zwrotowi.

4. Dane do wpłaty:

Konto BZ WBK  31 1090 2011 0000 0001 2326 5592
Istebna 236
43-470 Istebna

kom. +48 691 266 815; e-mail: dag@roadmaraton.pl

5. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO uczestnika, dla którego dokonano wpłaty oraz dopisek PRZEŁOMY WISŁOKA (wyścig i/lub czasówka) 
6. Opłata startowa wniesiona po 23.07.2018 nie gwarantuje pełnych świadczeń.
7. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem dag@roadmaraton.pl w terminie do 23.07.2018 do godz. 18.00
8. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com