Warunki Uczestnictwa

1. Prawo startu w cyklu mają osoby powyżej 15 roku życia, bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność klubową, posiadane licencje itp., które dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl i zastosują się do regulaminu rozgrywanej imprezy. 
2. Wpłacą wpisowe w wysokości 40 zł za jeden wyścig od każdego startującego zawodnika na konto ZPK Żmigród ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród.
Nr konta 30 9598 0007 0019 5953 2000 0004 z dopiskiem „kolarska czasówka 2018” lub „kolarskie pary 2018” w uzasadnionym przypadku dokonają wpłaty w biurze zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.00 w dniu imprezy.
3. Podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i wyrażą pisemną zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Przy weryfikacji w biurze zawodów przedstawią dokumenty tożsamości zgłaszanej pary oraz przestawia dowód wpłaty wpisowego.
5. W celu otrzymania faktury, fakt ten należy zgłosić przed wydrukowaniem paragonu.
6. Przy wyścigu parami zgłoszona do wyścigu para otrzyma kolejny po sobie nr np. 3-4, 21-23, 89-90 itp.
7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.
8. Zapisy na wyścig parami można dokonywać tylko w biurze zawodów w sobotę i niedzielę od godz. 8:00 do 10:00.
9. Zapisy na wyścig indywidualny można dokonywać drogą internetową lub w biurze zawodów w sobotę od godz. 8:00 do 10:00.

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com