Warunki Uczestnictwa

  1. Prawo startu w cyklu mają osoby powyżej 15 roku życia, bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność klubową, posiadane licencje itp., które dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl i zastosują się do regulaminu rozgrywanej imprezy. Dopuszcza się zapisy i wpłaty wpisowego w dniu imprezyod godziny 8.00 – najpóźniej do godziny 10.00.

  2. Wpłacą wpisowe w wysokości 40 zł na konto ZPK Żmigród ul. Wrocławska 12 55-140 Żmigród Nr konta: 30 95980007 0019 5953 2000 0004z dopiskiem „kolarska czasówka parami 2018” lub dokonają wpłaty w biurze zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.00 w dniu imprezy.

  3. Podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, akceptacji regulaminu i wyrażą pisemną zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  4. Przy weryfikacji w biurze zawodów przedstawią dokumenty tożsamości zgłaszanej pary

  5. Zgłoszona do wyścigu para otrzyma kolejny po sobie nr np. 3-4, 21-23, 89-90 itp.

  6. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.

  7. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie przystąpiły lub nie ukończyły wyścigu.

  8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com