Nagrody

Sponsorem tytularnym cyklu są Dobre Sklepy Rowerowe, które fundują nagrody w formie bonów pieniężnych.


Nagrody i wyróżnienia na imprezie:

Zwycięzcy za minimum 3 pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymują trofea sportowe: puchary lub medale bez prawa do nagród rzeczowych o większej wartości.

Bony pieniężne o określonej wartości uczestnicy otrzymują w pakietach startowych bez względu na zajęte miejsce w kategorii na zasadach akcji "Bony za starty" określonych w odrębnym regulaminie. Nagrody rzeczowe, upominki, gadżety organizator przekazuje uczestnikom według własnego uznania.


Nagrody i wyróżnienia w cyklu rocznym:

a) trofea sportowe za miejsca od 1 do 5 w każdej kategorii i rodzaju klasyfikacji indywidualnej

b) puchary dla najlepiej punktujących: kobiety i mężczyzny (Puchar Sylwestra Szmyda)

c) puchary dla 3 najlepszych drużyn w cyklu rocznym.

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com