Warunki uczestnictwa

DOLINA OPATÓWKI – wyścig szosowy 
w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WARUNKI UCZESTNICTWA - Dolina Opatówki 2018

 


 
WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego,
    znajdującego się na stronie internetowej www.roadmaraton.pl w sposób prawidłowy
    i kompletny najpóźniej 1 dzień przed imprezą lub osobiste zgłoszenie w biurze
    zawodów. Uwaga: w dniu startu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest
    równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą
    elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
    elektroniczną.

3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
    osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
    Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.

5. Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu
    u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na
    formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie
    zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań
    zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem według wzoru
    udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów.

7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników
    niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu
    w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem
    równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.

9. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze
    zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego
    oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są
    z dyskwalifikacją uczestnika.
 
 
Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com