Prywatność

Start zawodnika w ROAD MARATON 2018 możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi uczestników ROAD MARATON 2018 i jest załącznikiem do Regulaminów imprez.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest organizator danej imprezy, wymieniony w regulaminie.

2. Podstawa przetwarzania danych i cel

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolna zgoda uczestnika ROAD MARATON na przetwarzanie danych – potwierdzana pisemnie lub elektronicznie. Dane są zbierane w celu sprawnej organizacji imprez sportowych w cyklu.

3. Zbieranie danych

Zakres zbieranych danych i ich wykorzystanie obejmuje:

a) Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu – dane zbierane na potrzeby rejestracji zawodnika, kontaktu w celach organizacyjnych, kontaktu w razie wypadku na trasie, a także w celu zgłoszenia do ubezpieczenia uczestnika wyścigu.

b) Imię, nazwisko, miejscowość, płeć, data urodzenia, przynależność do drużyny – dane zbierane na potrzeby prowadzenia sportowej klasyfikacji uczestników wyścigu oraz właściwego przeprowadzenia startu wyścigu (listy startowe, przydział do kategorii wiekowych, wyniki). Dane z klasyfikacji będą publikowane w postaci elektronicznej oraz drukowanej, mogą być również przetwarzane, udostępniane i publikowane przez media oraz w serwisach społecznościowych.

c) Imię, nazwisko, numer telefonu – dane zbierane na potrzeby przesłania powiadomienia z wynikiem uczestnika wyścigu, po jego dotarciu na metę.

d) Wizerunek uczestnika – dane zbierane na potrzeby dokumentacji wyścigu w postaci zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem. Wizerunek może być publikowany na stronie internetowej Organizatora, na stronach partnerów i sponsorów cyklu, w serwisach społecznościowych, materiałach drukowanych oraz w mediach.

4. Udostępnianie danych

Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, poczty elektronicznej oraz numeru telefonu mogą być udostępnione innym odbiorcom lub grupom odbiorców wyłącznie w celach związanych ze współorganizacją uimprezy (pomiar czasu, rejestracja zawodników, obsługa biura zawodów, ubezpieczenie, obsługa medyczna, odbiór i realizacja nagród). Zakres udostępniania danych każdorazowo będzie objęty umową między administratorem danych i odbiorcą danych.

Pozyskane dane nie będą przekazywane do państw nie będących członkami Unii Europejskiej, a tym samym tych, które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

5.  Okres przechowywania danych

Dane osobowe zawarte w punkcie 3 będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez uczestnika wyścigu, co precyzuje pkt. 8 polityki prywatności.

6. Zgoda na przetwarzanie danych

Podanie danych objętych niniejszą Polityką prywatności oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w ROAD MARATON 2018.

7. Dostęp do danych

Uczestnik ROAD MARATON 2018 ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

8. Cofnięcie zgody

Uczestnik ROAD MARATON 2018 jest uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com